Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB103 Genel Kimya Laboratuvarı I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Kimya I dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor halinde sunulmasını ve kimya alanı ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Kimya I dersini almış veya alıyor olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, B. Afşin, E. Erdem, N. Tınkılıç, N. Menek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993. [2] Klasik Kimya Deneyleri, Kevin Hutchings,(Çevirenler: Z. Yayla, B. Çavaş, L. Çavaş, S. Türkoğuz,Palme Yayıncılık, 2006. [3] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [4] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000. [5] Kimya Temel Kavramlar, N.K. Aras, N.K. Tunalı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, 1999. [6] Genel Kimya 1-2,R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Palme yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi, deney düzeneklerinin hazırlanması. Saf maddelerin fiziksel özellikleri. Karışımların bileşenlerine ayrılması. Magnezyumun atom ağırlığının tayini. Stokiyometri. Bir maddenin en basit formülünün bulunması. Boyle kanunu. Gazların difüzyonu. Damıtma (Destilasyon). Çözünürlük ve saflaştırma. Alev emisyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 10 20 1
13 Deney 10 20 1
21 Rapor Sunma 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 11 3 33
7 Laboratuvar 10 2 20
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
2 Saf maddelerin fiziksel özellikleri Saf maddelerin fiziksel özellikleri genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
3 Karışımların bileşenlerine ayrılması Karışımların bileşenlerine ayrılması genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
4 Magnezyumun atom ağırlığının tayini Magnezyumun atom ağırlığının tayini genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
5 Stokiyometri Stokiyometri genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
6 Bir maddenin en basit formülünün bulunması Bir maddenin en basit formülünün bulunması genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
7 Boyle kanunu Boyle kanunu genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
8 Gazların difüzyonu Gazların difüzyonu genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
9 Arasınav Arasınav genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
10 Damıtma (Destilasyon) Damıtma (Destilasyon) genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
11 Çözünürlük ve saflaştırma Çözünürlük ve saflaştırma genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
12 Alev emisyonu Alev emisyonu genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
13 Telafi deneyleri Telafi deneyleri genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
14 Telafi deneyleri Telafi deneyleri genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf
15 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı genel kimya laboratuvarı ders izlencesi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221877 Gazların difüzyon hızlarının esasını bilir
2 1221918 Bir bileşiğin en basit formülünü belirler
3 1221949 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
4 1221957 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
5 1221969 Alev emisyonun esasını bilir ve bazı iyonları kalitatif olarak tayin eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3
2 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3
3 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3
4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3
5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek