Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB204 Akışkanlar Mekaniği 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar verilerek, akışkanların durgun ve hareketli olduğu sistemlerde; basınç, basınç kuvveti, akış hızı, basınç kayıpları gibi temel büyüklüklerin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Geankoplis, Taşınım Süreçleri ve Ayırma Süreci İlkeleri Y A.ÇENGEL, J M.CIMBALA, T.ENGİN, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları,2008,Güven Bilimsel İZMİR

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel bilgiler, birim sistemleri, akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akım türleri, akımda kütlenin korunumu, süreklilik denklemi, ideal akışkanlarda hareket denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, ideal akışkanlarda momentumun korunumu ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
9 Problem Çözümü 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler (Kütle, özkütle, birimler, ağırlık, özağırlık, sıkışma, viskozite, özgül hacim) KMB234- 1.pptx
2 Birim sistemleri ve çevirmeler (Birim dönüşümleri)
3 Akışkanların statiği (Basınç, basınç ölçerler, Arşimed prensibi)
4 Pascal Prensibi, Hidrolik pres ve uygulamalar
5 Akışkanların kinematiği
6 Akım türleri
7 Akımda kütlenin korunumu, Süreklilik prensibi
8 İdeal akışkanlarda hareket denklemleri
9 Bernoulli denklemi ve uygulamaları
10 Ara sınav
11 İdeal akışkanlarda momentumun korunumu ve uygulamaları
12 Gerçek akış,ideal olmayan akışlar
13 Gerçek sıvılar
14 Pnömatik akışkanlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222844 Akışkanlar mekaniğinden kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak
2 1222845 Durgun akışkan sistemlerinde basınç hesapları yapabilmek
3 1222854 Akış sistemlerinde süreklilik (Kütlenin Korunumu) ilkesini kavramak ve uygulayabilmek
4 1222862 Boru ve kanal akışlarında görülen akış türlerinin (laminer ve türbülanslı) karakteristiklerini kavramak
5 1222868 Boru ve kanal akışlarında temel basınç kaybı hesaplarını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek