Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB208 Anorganik Kimya 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Kimyasal bağların açıklanması. Bu kapsamda iyonik, kovalent, metalik ve hidrojen bağları ile moleküller arası etkileşimler ve bunlara ilişkin teorik bilgilerin kazanılması, periyodik ve periyodik olmayan özelliklerin saptanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anorganik kimya, Halis Ölmez, Veysel T. YILMAZ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anorganik tepkimelerin sınıflandırılması, atom yapısı, periyodik özellikleri ve periyodik tablo, iyonik bağ, örgü enerjisinin hesaplanması, iyon yarıçapları ve yarıçap oranları, kristal örgü yapıları(metalik ve iyonik örgüler),kristal örgü bozuklukları, kovalent bağ ve bağ kuramları, VSEPR kuramı ile molekül geometrilerinin saptanması, hibritleşme ve hibritleşme enerjisi, elektronegatiflik, dipol moment, LEWİS asit-bazları, sert ve yumuşak asit ve bazlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomun Elektron Yapısı - Işık ve madde - Bohr atom Modeli - Kuantum Modeli anorganik_1.pdf
2 Atomun Elektron Yapısı - Hidrojen Atomu - Çok elektronlu atomlar anorganik_2.pdf
3 Elementlerin Periyodik Özellikleri - Etkin çekirdek yükü - Atom yarıçapı anorganik_3.pdf
4 Elementlerin Periyodik Özellikleri - İyonlaşma enerjisi - Elektron ilgisi anorganik_4.pdf
5 Kimyasal Bağa Giriş (İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Koordine bağ, Metalik Bağ) anorganik_5.pdf
6 Kovalent Bağ, Lewis Teorisi, Oktet Kuralı, Sidgwick-Powell Teorisi anorganik_6.pdf
7 Kovalent Bağ, Değerlik Tabakası Elektron Çiftleri İtmesi Kuralı (DTEÇİK), Değerlik Bağı Teorisi (DBT), Melezleşme anorganik_7.pdf
8 Kovalent Bağ, Molekül Orbitalleri Teorisi anorganik_8.pdf
9 Arasınav
10 Katılar, X-ışını Kırınımı Metodu, İyonik Katılar anorganik_10.pdf
11 Örgü Enerjisi, Born-Haber Çevrimi, Metaller, İletkenler, Yalıtkanlar, Yarı İletkenler, Süperiletkenler, Kovalent Katılar anorganik_11.pdf
12 Moleküllerarası Kuvvetler, Hidrojen Bağı, Çözünürlük anorganik_12.pdf
13 Asitler ve Bazlar anorganik_13.pdf
14 Çözücüler, Süperasitler anorganik_14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222682 Anorganik kimya ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi
2 1222694 Anorganik tepkimeleri ve temel atom yapısı hakkındaki bilgilerin derlenerek atoma ilişkin temel bir bakış açısı oluşturulması
3 1222724 Kimyasal bağ kuramlarının kavranması ve uygulama becerisinin kazanılması
4 1222732 Anorganik Kimya ile ilgili tanımlanmış bir sorunun çözümü için diger disiplinlerde edinilmiş bilgilerin kullanılması becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2
2 5 5 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2
3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2
4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek