Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB309 Isı Transferi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Isı aktarımı ile ilgili temel kavramlar ve farklı ısı aktarımı mekanizmalarının temel prensiplerini vermek, ısı değiştirici tasarımı ve uygulamalarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Isı ve kütle geçişinin temelleri. F.P. Incropera, D.P. DeWitt, Dördüncü Basımdan çeviri.(Çevirenler Taner Derbentli vd.), Literatür yayıncılık, 2001 2. Temel Isı Transferi, H. Yüncü, S. Kakaç, Bilim Yayıncılık. 3. Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), Geankoplis, 2003 4. Modeling Transport phenomena, Tosun İ., Elsevier, Second Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Isı iletimine giriş, Dış ve İç Akış, Doğal taşınım, Isı Değiştiriciler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 3 12
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş KMB339 - 1.pptx
2 Isı İletim Yöntemleri KMB339 - 1.pptx
3 Isı İletim Denklemleri KMB339 - 2.pptx
4 Bir Katıda Isı Üretimi KMB339 - 3.pptx
5 Yatışkın Halde Düz Duvarlarda Isı İletimi KMB339 - 4.pptx
6 Silindir ve Kürelerde Isı İletimi KMB339 - 5.pptx
7 Kritik İzolasyon Yarıçapı
8 Taşınımın Fiziksel Mekanizması
9 Toplam Isı Transfer Katsayısı
10 Etkinlik – NTU Yöntemi ve Isı Değiştiriciler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222920 Öğrenciler; Kimya mühendisliği alanında ve günlük hayatta karşılaşacakları ısı aktarım problemlerini tanımlayabilecek ve çözümleyebileceklerdir,
2 1222930 Endüstriyel öneme sahip ısı aktarım problemlerini değerlendirebilecek ve ders konularıyla bağlantısını kurabileceklerdir,
3 1222936 Isıl sistemleri çözümleme ve öntasarlama becerilerine sahip olacaklardır,
4 1222953 Isıl problemlerde çevre ve maliyet unsurlarını da gözeterek final mühendislik yargılarına varabileceklerdir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 2 3 2 1 2 3 4
2 2 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3
3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 5 5 5
4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek