Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB310 Kimya Mühendisliği Lab II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Dersin başlıca amacı, öğrencilerin Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Fiziksel Kimya, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mekanik Ayırma İşlemleri ve Ölçme derslerinin teorik alt yapısını kullanarak pratik uygulamaları yapmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencileri deney tasarlamak , deneyleri yürütmek için eğitmek, deneysel verileri elde etme, çözümleme ve yorumlama konularında deneyim kazandırmak dersin diğer amaçları olarak özetlenebilir. Fiziksel gerçeklerle teorik beklentiler arasındaki uyum için gerekli varsayımların oluşturulmasında beceri kazanmalarına yardımcı olmak , sözlü sunum ve İngilizce teknik rapor yazma becerisi kazandırmak,takım çalışmasında deneyim kazandırmak, laboratuvarda güvenlik ve sağlık konularında duyarlı çalışma becerisi kazandırmak dersin hedeferi arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimya Mühendiliği laboratuvarı-II Deney föyleri. İlgili kitap ve ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fiziksel Kimya, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mekanik Ayırma İşlemleri ve Ölçme konularının pratik uygulaması. Fiziksel verilerin teorik bilgiler yardımıyla değerlendirilmesi. Kullanılan ekipmanın kısıtlamalarının ve fiziksel gerçeklerle teorik beklentiler arasındaki uyum için gerekli varsayımların tartışılarak yorum getirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 4 20 1
20 Rapor Hazırlama 2 40 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 2 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
13 Deney 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 4 10 40
49 Performans 4 4 16
51 Sözlü Sınav 4 2 8
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney gruplarının belirlenmesi ve laboratuvar ders içeriği hakkında bilgi verilmesi 310-1.pdf
KML_II_Arasinav.pdf
2 İstatiksel Veri Analizi ve Rapor Hazırlama
3 Kimyasal Güvenlik
4 Doğrusal Isı Transferi A Doğrusal Isı Transferi -A.pdf
5 Doğrusal Isı Transferi B Doğrusal Isı Transferi-B.pdf
6 Enzim Kinetiği A Enzim Kinetiği -A.pdf
7 Enzim Kinetiği B Enzim Kinetiği-B.pdf
8 Arasınav
9 Katı Sıvı Ekstraksiyonu A Katı-Sıvı Ekstraksiyonu - A.pdf
10 Katı Sıvı Ekstraksiyonu B Katı-Sıvı Ekstraksiyonu-B.pdf
11 Plakalı Isı Değiştirici A Plakalı Isı Değiştirici - A.pdf
12 Plakalı Isı Değiştirici B Plakalı Isı Değiştirici-B.pdf
13 Mazeret Deneyleri
14 Mazeret Deneyleri
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225866 Teoride görülen derslerin pratik uygulamalarını plot ölçekte yapabilecektir.
2 1225868 Hazırlanacak raporlarla yazılı iletişim becerisi kazanacak
3 1225870 Ekip çalışması yapabilecektir.
4 1225877 Laboratuvarda güvenli çalışmanın kurallarını öğrenecek ve uygulayacaktır.
5 1225887 Deneysel verileri analiz etme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.