Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB401 Proses Kontrol 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Proses Kontrol dersinin amacı öğrencilerin proses dinamiği ve kontrolü hakkında temel kavramları öğrenerek , sürecin matematiksel modellenmesi, kontrol sisteminin tasarlanması ve prosesler üzerindeki performansı hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. Böylece sürecin dinamik davranışları ve geri beslemeli sistemleri için kontrol parametrelerini tanımlayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bülent Akay, Hale Hapoğlu, Mustafa Alpbaz, Proses Kontrol Dale E. Seborg, Thomas F. EDGAR, Duncan A. MELLICHAMP, Francis J. DOYLE III, Process Dynamics and Control

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proses kontrolün temel kavramları ve gerekliliği / Sistem, Parametre, Proses Kavramları / Blok diyagramları / Kontrol Çevrimleri / Sistemlerin Modellenmesi / Laplace Dönüşümleri / Laplace Transfer Fonksiyonları Kullanarak Lineer Diferansiyel Denklem Çözümü / Transfer Fonksiyonları ve Giriş-Çıkış Modelleri / Birinci Dereceden Sistemlerin Dinamik Davranışı / Lineer Olmayan Sistemlerin Lineerizasyonu ve Simülasyonu / İkinci Dereceden Sistemlerin Dinamik Davranışı / Ölü Zamanlı ve Ters cevaplı Prosesler / Ampirik Model Tanımlama Yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 3 6 18
22 Proje Hazırlama 1 5 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Proses kontrolün önemi ve temel kavramlar Anlatım, uygulama 1.Hafta - Giriş, Proses kontrolün önemi ve temel kavramlar.pdf
2 Kontrol Yöntemleri-Açık Çevrim Kontrol Yöntemleri Anlatım, uygulama 2.-3. Hafta - Kontrol Yöntemleri-Açık ve Kapalı Çevrim Kontrol Yöntemleri.pdf
3 Kontrol Yöntemleri-Kapalı Çevrim Kontrol Yöntemleri Anlatım, uygulama
4 Kontrol Sistemlerin Matematik Modellenmesi Anlatım, uygulama 4. Hafta-Kontrol Sistemlerin Matematik Modellenmesi.pdf
5 Laplace Dönüşümü Anlatım, uygulama 5.Hafta-Laplace Dönüşümü.pdf
6 Transfer Fonksiyonları Anlatım, uygulama 6.Hafta-Transfer Fonksiyonu.pdf
7 Arasınav Yazılı sınav
8 Lineer Açık Döngü Sistemleri Anlatım, uygulama 8.Hafta-Lineer Açık Döngülü Sistemler.pdf
9 Birinci dereceden süreçlerin dinamik davranışları Anlatım, uygulama 9. ve 10. Hafta-Birinci dereceden süreçlerin dinamik davranışları.pdf
10 Birinci dereceden süreçlerin dinamik davranışları Anlatım, uygulama
11 Blok Diyagramlar Anlatım, uygulama 11.Hafta-Blok Diyagramlar.pdf
12 Lineer Kapalı Döngü Sistemleri Anlatım, uygulama
13 Kontrolörler/On-Off Kontrol, Oransal Kontrol Anlatım, uygulama 13. ve 14. Hafta-Kontrolörler On-Off Kontrol, P, PI, PID.pdf
14 Kontrolörler/PI Kontrol, PID Kontrol Anlatım, uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223140 Proses dinamiği ve kontrolü ile ilgili temel kavramları öğrenme
2 1223148 Süreçlerin dinamik davranışlarının çözümlenebilme
3 1223152 Kontrol sistemlerini analiz ederek uygun tasarımları yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek