Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB402 Kimyasal Teknolojiler 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Önemli İnorganik ve organik teknolojiler kapsamında yer alan bazı üretim süreçlerini anlatmak ayrıca bu üretim süreçlerinin ülkemizdeki durumu kısaca tanıtmak. 2. Üretim süreçlerinin akım şemalarının okunmasını öğretmek, bu şemalarda yer alan fiziksel ve kimyasal işlemler anlatmak. Bazı üretim süreçlerinde kullanılabilecek cihazların seçimi hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Anorganik Endüstriyel Kimya, Ünal Sanıgök. -Anorganik Sinai Kimya , Haldun Nüsret Terem.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnorganik ve organik teknolojilerin genel olarak tanıtımı, bazı endüstriyel gazların(O2, H2, N2, CO2) üretimi, azot endüstrileri amonyak üretimi gibi , nitrik asit üretimi, azotlu fosfatlı ve potaslı gübreler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazı endüstriyel gazların (O2, H2, N2, SO2) üretimi, kullanım alanları kimtek_1.pdf
2 Azot endüstrileri, amonyak, nitrik asit, amonyum sülfat üretimi ve kullanım alanları
3 Anorganik gübreler, tanımı, sınıflandırılması, azotlu, fosfatlı ve potaslı gübreler ve üretim yöntemleri.
4 Kükürt dioksit üretim yöntemleri ve sıvılaştırılması, sülfürik asit üretimi yöntemleri, özellikleri ve kullanım alanları, kükürt dioksidin temizlenmesi, üretimde kullanılan katalizörler, kullanılan konverterler, Türkiye’ de kükürt ve sülfürik asit üretimi
5 Portland çimentolarının üretimi, Portland çimentoları tipleri ve özel tip çimentolar, çimento içerisindeki bileşikler
6 Sodyum karbonat, özellikleri, doğada bulunuşu, üretimi, Solvay yöntemi ile soda üretimi, üretim koşulları, üretim basamakları, kullanıldığı yerler, Trona, Trona’ dan soda üretimi, Türkiye’ deki durum.
7 Nitrat asidi, kullanım alanları, amonyağın oksidasyonu ile nitrat asidi üretimi, reaksiyonlar ve reaksiyon şartları, oksidasyon prosesleri,derişik nitrat asidi üretimi, seyreltik nitrat asidinin derişikleştirilmesi.
8 Bazı organik bileşiklerin endüstriyel üretimi(Metanol, etanol asetik asit üretimi)
9 Bitkisel ve Hayvansal Yağların Eldesi
10 Arasınav
11 Yağların Rafinasyonu, Yağların Hidrojenasyonu, Yağların Transformasyonu
12 Sabunlar, Deterjanların Sınıflandırılması, Yüzey Aktif Maddeler
13 Deterjan Yardımcıları ve Katkı Maddeleri
14 Şeker teknolojisi, ham şerbet üretimi ve temizlenmesi, ham şeker üretimi ve rafinasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129999 1223537 Bazı kimyasal hammaddelerin ve ara maddelerin endüstriyel değeri olan ürünlere dönüştürülmeleri için uygulanan yöntemleri tanımlayabilme ve en uygun yöntemi seçebilme.
130000 1223547 Endüstride uygulanan ve ders kapsamında verilen bazı kimyasal süreçler ile ilgili olarak hammaddeden ürüne kadar uzanan değişimleri basit akım şemaları ile açıklayabilme.
130001 1223550 Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilme, üretim sürecinde açığa çıkabilecek zararlı maddelerin insan sağlığına etkileri ve bu maddelerin nasıl giderilmesi gerektiğini açıklayabilme.
130002 1223558 Endüstriyel süreçlerde açığa çıkan yan ürünleri değerlendirme yöntemlerini tartışabilme.
130003 1223560 Bazı endüstriyel üretim süreçlerinin Dünya’ da ve Türkiye’ de nasıl gerçekleştirildiği kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
129999 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2
130000 5 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2
130001 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3
130002 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3
130003 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek