Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB402 Kimyasal Teknolojiler 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Önemli İnorganik ve organik teknolojiler kapsamında yer alan bazı üretim süreçlerini anlatmak ayrıca bu üretim süreçlerinin ülkemizdeki durumu kısaca tanıtmak. 2. Üretim süreçlerinin akım şemalarının okunmasını öğretmek, bu şemalarda yer alan fiziksel ve kimyasal işlemler anlatmak. Bazı üretim süreçlerinde kullanılabilecek cihazların seçimi hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yıldıray TOPCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Anorganik Endüstriyel Kimya, Ünal Sanıgök. -Anorganik Sinai Kimya , Haldun Nüsret Terem.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnorganik ve organik teknolojilerin genel olarak tanıtımı, bazı endüstriyel gazların(O2, H2, N2, CO2) üretimi, azot endüstrileri amonyak üretimi gibi , nitrik asit üretimi, azotlu fosfatlı ve potaslı gübreler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazı endüstriyel gazların (O2, H2, N2, SO2) üretimi, kullanım alanları kimya_endustrisi_web.pdf
https://youtu.be/AX4rGAOc0qc
kimtek_1.pdf
2 Azot endüstrileri, amonyak, nitrik asit, amonyum sülfat üretimi ve kullanım alanları su_teknolojisi_web.pdf
3 Anorganik gübreler, tanımı, sınıflandırılması, azotlu, fosfatlı ve potaslı gübreler ve üretim yöntemleri. azot_ve_gubre_endustrisi_web.pdf
4 Kükürt dioksit üretim yöntemleri ve sıvılaştırılması, sülfürik asit üretimi yöntemleri, özellikleri ve kullanım alanları, kükürt dioksidin temizlenmesi, üretimde kullanılan katalizörler, kullanılan konverterler, Türkiye’ de kükürt ve sülfürik asit üretimi endustriyel_gazlarin_uretimi_web.pdf
5 Portland çimentolarının üretimi, Portland çimentoları tipleri ve özel tip çimentolar, çimento içerisindeki bileşikler cimento_endustrisi_web.pdf
6 Sodyum karbonat, özellikleri, doğada bulunuşu, üretimi, Solvay yöntemi ile soda üretimi, üretim koşulları, üretim basamakları, kullanıldığı yerler, Trona, Trona’ dan soda üretimi, Türkiye’ deki durum. seramik_endustrisi_web.pdf
7 Nitrat asidi, kullanım alanları, amonyağın oksidasyonu ile nitrat asidi üretimi, reaksiyonlar ve reaksiyon şartları, oksidasyon prosesleri,derişik nitrat asidi üretimi, seyreltik nitrat asidinin derişikleştirilmesi. kimtek_7.pdf
8 Bazı organik bileşiklerin endüstriyel üretimi(Metanol, etanol asetik asit üretimi) kimtek_8.pdf
9 Bitkisel ve Hayvansal Yağların Eldesi kimtek_9.pdf
10 Arasınav kimtek_10.pdf
11 Yağların Rafinasyonu, Yağların Hidrojenasyonu, Yağların Transformasyonu yag_endustrisi_web.pdf
12 Sabunlar, Deterjanların Sınıflandırılması, Yüzey Aktif Maddeler
13 Deterjan Yardımcıları ve Katkı Maddeleri ilac_endustrisi_web.pdf
14 Şeker teknolojisi, ham şerbet üretimi ve temizlenmesi, ham şeker üretimi ve rafinasyonu sunu_sablonu_kimyasal_teknolojiler.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
129999 1448701 Bazı kimyasal hammaddelerin ve ara maddelerin endüstriyel değeri olan ürünlere dönüştürülmeleri için uygulanan yöntemleri tanımlayabilme ve en uygun yöntemi seçebilme.
130000 1448710 Endüstride uygulanan ve ders kapsamında verilen bazı kimyasal süreçler ile ilgili olarak hammaddeden ürüne kadar uzanan değişimleri basit akım şemaları ile açıklayabilme.
130001 1448713 Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilme, üretim sürecinde açığa çıkabilecek zararlı maddelerin insan sağlığına etkileri ve bu maddelerin nasıl giderilmesi gerektiğini açıklayabilme.
130002 1448721 Endüstriyel süreçlerde açığa çıkan yan ürünleri değerlendirme yöntemlerini tartışabilme.
130003 1448723 Bazı endüstriyel üretim süreçlerinin Dünya’ da ve Türkiye’ de nasıl gerçekleştirildiği kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
129999 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2
130000 5 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 2
130001 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3
130002 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3
130003 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek