Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB405 Kimya Mühendisliği Lab III 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin başlıca amacı, öğrencilerin Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Fiziksel Kimya, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mekanik Ayırma İşlemleri ve Ölçme ve Proses Kontrol derslerinin teorik alt yapısını kullanarak pratik uygulamaları yapmalarını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencileri deney tasarlamak , deneyleri yürütmek için eğitmek, deneysel verileri elde etme, çözümleme ve yorumlama konularında deneyim kazandırmak dersin diğer amaçları olarak özetlenebilir. Fiziksel gerçeklerle teorik beklentiler arasındaki uyum için gerekli varsayımların oluşturulmasında beceri kazanmalarına yardımcı olmak , sözlü sunum ve İngilizce teknik rapor yazma becerisi kazandırmak,takım çalışmasında deneyim kazandırmak, laboratuvarda güvenlik ve sağlık konularında duyarlı çalışma becerisi kazandırmak dersin hedeferi arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Fiziksel Kimya, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mekanik Ayırma İşlemleri ve Ölçme ve Proses Kontrol konularında teorik alt yapı, beceri ve yetkinlikler olması gereklidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deney föyleri ve ilgili ders kitap ve notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fiziksel Kimya, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mekanik Ayırma İşlemleri ve Ölçme ve Proses Kontrol konularının pratik uygulaması. Fiziksel verilerin teorik bilgiler yardımıyla değerlendirilmesi. Kullanılan ekipmanın kısıtlamalarının ve fiziksel gerçeklerle teorik beklentiler arasındaki uyum için gerekli varsayımların tartışılarak yorum getirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 8 50 1
48 Sözlü Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
13 Deney 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 6 6 36
51 Sözlü Sınav 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KML III dersi işlenişi hakkında genel bilgi verilmesi Deney gruplarının belirlenmesi 1.KML-III-Ders-İzlencesi-1.pdf
2. KML-III-Ders-İzlencesi-2.pdf
1-Yakıt-Pili.pdf
2 Yakıt Pili Deneyi 1-Yakıt-Pili.pdf
3 Sözlü Rapor sözlüsü.pdf
4 Şeker Analizi Deneyi 2-Şeker-Analizi.pdf
5 Sözlü Rapor sözlüsü.pdf
6 Proses Kontrol Deneyi 3-Proses Kontrol Deneyi.pdf
7 Sözlü Rapor sözlüsü.pdf
8 Kabuk Tüp Isı Değiştirici Deneyi 4-Kabuk Tüp Isı Değiştirici.pdf
9 Arasınav Haftası 9. Ara sınav.pdf
10 Sözlü Rapor sözlüsü.docx
11 UV Spektrofotometre 5-UV Spektrofotometre.pdf
12 Sözlü Rapor sözlüsü.pdf
13 Telafi Haftası Telafi Deneyleri.pdf
14 Telafi Sözlüsü Rapor sözlüsü.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223279 Bu dersi başarılı bir şekilde tammalayan öğrenciler; Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Fiziksel Kimya, Kütle Aktarımı, Isı Aktarımı, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Mekanik Ayıma İşlemleri ve Proses Kontrol derslerinde edindikleri prensiplere dayanan bilgilerini kullanabileceklerdir
2 1223282 Deney tasarlayabilecek, yürütebilecek ve alınan verileri çözümleyip yorumlayabileceklerdir .
3 1223316 Verileri değerlendirebilmek için gerekli sayısal yöntemleri kullanabileceklerdir.
4 1223324 Sözlü bir sunum yapabilecek ve İngilizce teknik raporlar hazırlayabileceklerdir.
5 1223341 Takım çalışması yapabileceklerdir.
6 1223355 Deneylere kendi yorumunu katarak eleştirebilecek ve deney sistemiyle ilgili önerilerde bulunabileceklerdir
7 1223372 Laboratuvarda güvenlik ve sağlık konularına duyarlı çalışma disiplini sergileyeceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 3 2 3 4
2 5 5 5 3 5 4 5 4 3 2 3 3
3 5 5 5 1 5 4 5 3 3 4 3 3
4 5 5 5 2 5 4 5 3 3 3 3 3
5 5 5 5 4 5 3 5 4 3 4 3 3
6 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 3 3
7 5 5 5 4 5 3 5 3 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek