Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB407 Ayırma Prosesleri 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Temel kütle transfer bilgilerinin ayırma işlemlerine nasıl uygulandığının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C. Geankoplis, Taşınma Süreçleri ve Ayırma Süreci İlkeleri B.Z. Uysal, Kütle Transferi, Geancoplins, C.J., Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit Operations), 4th Edit., Prentice Hall Book Co., London, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Absorpsiyon, distilasyon ve ekstraksiyon gibi temel işlemlerin detaylı tasarımı ve hesapları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 5 5 25
22 Proje Hazırlama 1 12 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ayırma işlemlerinin genel incelenmesi 1. Giriş Ayırma Prosesleri.pdf
2 Tek ve çok kademeli temas işlemleri 2.Kademeler-1.pdf
3 Sürekli temas işlemleri 3.Kademeler-2.pdf
4 Gaz Absorpsiyon işlemleri 4.Damıtma yöntemleri-1.pdf
5 Denge kademeleri işlemleri, Basit süreksiz damıtma 5.Damıtma yöntemleri-2.pdf
6 Tek kademeli sürekli damıtma 6.Damıtma yöntemleri-3.pdf
7 Çok kademeli sürekli damıtma, McCabe-Thiele yöntemi 7.Damıtma yöntemleri-4.pdf
8 Buharlaştırma 8.Buharlaştırma -1.pdf
9 Ara sınav 9. Ara sınav.pdf
10 Buharlaştırma 10.Buharlaştırma-2.pdf
11 Kristallendirme 11.Kristallendiriciler-1.pdf
12 Kristallendirme 12.Kristallendiriciler-2.pdf
13 Kurutma 13.Kurutucular-1.pdf
14 Kurutma 14.Kurutucular-2.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223394 Ayırma işleminin seçimi, ayırma işlemi ünitesi işletim türünü ve parametrelerini belirleyerek tasarım yapar.
2 1223403 Ayırma ünitesinin kütle ve enerji korunum denklemlerini kurar ve faz dengelerini de kullanarak çözer.
3 1223429 Ayırma ünitesi işletim parametrelerinin ayırma verimine etkisini değerlendirir
4 1233652 Ayırma ünitesi tasarım parametresini kütle-enerji korunum denklemlerini ve faz dengelerini kullanarak belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 5
2 4 5 5 3 5 4 5 4 4 3 5 4
3 5 5 5 2 4 4 5 5 4 3 5 3
4 5 5 5 2 3 4 5 5 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek