Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB408 Bitirme Projesi 927001 4 8 8

Dersin Amacı

Kimya mühendisliği eğitiminde temel ve uygulamalı bilgi birikimini arttırmak amacıyla öğrencilere öğretim üyeleri danışmanlığında öğrencilere derslerde edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını yaparak pekiştirmek, pratik yapma, grup çalışması, rapor yazma ve sunma becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) Kimya mühendisliği ile ilgili danışman olarak verilen proje konusuna uygun teorik ve uygulamalı çeşitli kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili bir konu seçilir ve bu konuda daha önce yapılan araştırmalar incelenir, uygulama örnekleri, tespit edilen eksiklikler ve iyileştirme yapılabilecek noktalar tespit edilerek nasıl yapılabileceği konusunda çözümlerle ilgili sunum yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 6 84
23 Proje Sunma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. Bitirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
2 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
3 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
4 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
5 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
6 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
7 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
8 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
9 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
10 Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesi. itirme Projesi'ni literatür derlemesi veya bilgisayar destekli tasarım şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin çalışmalarını yapmaları. Bitirme Projesi'ni deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları ve deneylerini yapmaları.
11 Çalışmanın tez formatına göre hazırlanması.
12 Çalışmanın tez formatına göre hazırlanması.
13 Çalışmanın tez formatına göre hazırlanması.
14 Çalışmanın tez formatına göre hazırlanması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223577 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : 1. Herhangi bir kimya mühendisliği problemini çözmek üzere daha önce öğrendikleri matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanabileceklerdir.
2 1223581 Kimya Mühendisliğinin kapsadığı bir konuda bilgiyi derleyebilecek, ve/ veya bir süreci veya sürecin bir parçasını tasarlayabilecek veya benzetiım kurabilecek , ve/veya deneysel çalışma planlayabilecek, ve/veya deneysel verileri ilişkilendirebilecek veya ilişki türetebileceklerdir.
3 1223628 Verilen bir program dahilinde çalışma disiplinini gerçekleştireceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.