Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBFİZ106 Fizik II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Temel fizik kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak. Fiziğin diğer bilim dalları üzerindeki rolü pratik örneklerle gösterilerek öğrencilere fiziği sevdirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin ÖZTEKİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yük ve madde, elektrik alanları, Gauss Yasası, akım ve direnç, Manyetik alanlar, Faraday yasası, indüktans, maddenin manyetik özellikleri, alternatif akım devreleri, Elektromanyetik dalgalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yük ve madde fizik2-14-elektrikalan.pdf
2 Elektrik alanları fizik2-14-elektrikalan.pdf
3 Gauss Yasası fizik2-15-Gauss.pdf
4 Elektriksel potansiyel fizik2-16-ElektrikPotansiyel.pdf
5 Kapasitörler ve dielektrikler fizik2-17-Kondansatorler.pdf
6 Akım ve direnç fizik2-18-akim.pdf
7 Doğru akım devreleri fizik2-18-akim.pdf
8 Manyetik alanlar, Manyetik alanın kaynakları, amper yasası fizik2-20-m-alan-kaynaklari.pdf
storage/app/public/eminoz/124240
9 Ara Sınav fizik2-20-m-alan-kaynaklari.pdf
10 Faraday yasası fizik2-21-faraday.pdf
11 İndüktans
12 Maddenin manyetik özellikleri
13 Alternatif akım devreleri
14 Elektromanyetik dalgalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452689 Temel klasik fizik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1452690 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri çözebilme yeteneğini kısmen kazanır.
3 1452687 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
4 1452694 Analitik düşünme yeteneğini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 1 1 4 3
2 3 3 3 4 1 1 4 3
3 3 3 3 4 1 1 4 3
4 3 3 3 4 1 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek