Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2305016132011 Feminist Teoriler 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin kavramsal çerçevesi esas olarak feminist teorinin temel akımlarından ve metinlerinden yola çıkılarak oluşturulmakta ve bir analiz kategorisi olarak “toplumsal cinsiyet”in kullanılmasına önem verilmektedir. Kadın Hareketi’nin ortaya çıkışı ve Türkiye’deki seyri,yapılan çalışmalar incelenirken, bu alanda isim yapmış kişilere de değinilerek, ortaya koydukları eserler de ele alınmaktadır. Dersin amacı;Kadın Çalışmaları yüksek lisans programı için alanın temel kuram ve yaklaşımlarını ve tartışmalarına hakim olmak ve feminzmin tarihçesi ve farklı bakış açılarının öğrenilmesi ve bundan sonraki yapılacak çalışmalarda bu yaklaşımlarından yararlanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin Yüce

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Marry Wollstonecraft, Feminizm, Afa yayınları Georges Duby, Kadınların Tarihi I-V Cilt, İş bankası yayınları Josephine Donovan, Feminist Teori, İletişim yayınları Yıldız Cılbıroğlu, Kadının Yazısız Tarihi, Payel Yay., 1996. Fatma Kayhan, Feminizm, B.D.S. Yay., 1999. André Michel, Feminizm, çev. Şirin Tekeli, İletişim Yay., 1994. Arslan Ksynardağ, Kadın Felsefecilerimiz, Türkiye Felsefe Kurumu, 1999. Kate Millet, Cinsel Politika, çev. Seçkin Selvi, Payel Yay., 1987. Marit Rullman, Kadın Filozoflar 1,2, çev. Tomris Mengüşoğlu, Kabalcı, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Toplumsal Cinsiyet kavramlaştırması 2- Feminizm kavramı ve tarihçesi 3- Feminizme yöneltilen eleştiriler 4- 1.dalga feminizm 5- 2.dalga feminizm 6- Liberal Feminizm 7- Radikal Feminizm 8- Sosyalist Feminizm 9- Siyah Feminizm 10-Üçüncü Dünya Feminizm 11- Post Kolonyal Feminizm 12- İslamcı Feminizm 13- Türkiye’de Feminist Hareketin tarihçesi 14- Türkiye’de farklı feminist Gruplar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 50 1
20 Rapor Hazırlama 0 25 1
21 Rapor Sunma 0 25 1
2 Final Sınavı 0 50 1
38 Rapor Hazırlama 0 25 1
39 Rapor Sunma 0 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 3 15 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin Beklentileri, Okumaların Belirlenmesi, Ödevlerin ve Dersin Yükümlülüklerinin tanıtımı
2 Kavramları kavrama; Feminizm nedir? Toplumsal Cinsiyet nedir? Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kavramları
3 Toplumsal Cinsiyet yalnızca Kadın Çalışmaları değildir! Erkeklik Çalışmalarına giriş
4 Erkeklik tartışmaları ana kavramlar
5 Liberal Feminizm
6 Kültürel Feminizm
7 Sosyalist Feminizm
8 Radikal Feminizm
9 VİZELER
10 İslami Feminizm
11 Seksenler ve Sonrası Feminizm Tartışmaları
12 Türkiye'de Feminzm
13 Güncel Tartışmalar
14 Dersin Değerlendirilmesi, Film Gösterimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252315 Kadın Çalışmaları ana kavramları öğrenir.
2 1252316 Feminizm kavramı etrafında dönen tartışmaları bilir, farklı feminist yaklaşımları öğrenir.
3 1252317 Dünya ve Türkiye'deki kadın hareketlerinin tarihini bilir.
4 1252318 Kadın Sorunu konusundaki temel alanlara ilişkin bilgi sahibi olur.
5 1252319 Kadın-Erkek eşitliği konusundaki son tartışmaları takip edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek