Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT708 Kemoterapötikler I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste kemoterapötik kavramı, antibiyotikler, antelmentikler, antiprotozoer, dış parazit ilaçları ve bunların bilinçli kullanımlarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Farmakoloji-Kaya S. (Ed.), 2014 Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Jim E. Riviere , Mark G. Papich (Editors), 2018 Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimi, antelmintikler, protozoonları etkileyen ilaçlar, dış parazitleri etkileyen ilaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimi 01 Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimi.pdf
2 Beta-laktam antibiyotikler 02 Beta Laktam Antibiyotikler.pdf
3 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler 03 Aminoglikozidler, Makrolidler, Tetrasiklinler.pdf
4 Fenikoller, Linkozamidler, Polipeptitler, Kinolonlar 04 Fenikoller, Linkozamidler, Polipeptitler, Kinolonlar.pdf
5 Nitrofuranlar, İmidazoller, Rifamisinler 05 Nitrofuranlar, İmidazoller, Rifamisinler.pdf
6 Sülfonamidler, diğer antibiyotikler ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar 06 Sülfonamidler.pdf
7 Antelmintikler ve stratejik antelmintik kullanımı 07 Antelmintikler ve stratejik antelmintik kullanımı.pdf
8 VİZE SINAVI
9 Kelebeklere etkiyen ilaçlar, Şeritlere etkiyen ilaçlar 09 Kelebeklere etkiyen ilaçlar, Şeritlere etkiyen ilaçlar.pdf
10 Yuvarlak kurtlara etkiyen ilaçlar, kalp kurduna etkiyen ilaçlar 10 Yuvarlak kurtlara etkiyen ilaçlar, kalp kurduna etkiyen ilaçlar.pdf
11 Protozoonları etkileyen ilaçlar, Koksidilere ve Babesia türlerine etkiyen ilaçlar 11 Protozoonları etkileyen ilaçlar, Koksidilere ve Babesia türlerine etkiyen ilaçlar.pdf
12 Theleria, Anaplazma, Histomonas, Tripanosoma ve diğer protozoon türlerine etkiyen ilaçlar 12 Theleria, Anaplazma, Histomonas, Tripanosoma ve diğer protozoon türlerine etkiyen ilaçlar.pdf
13 Dış parazitleri etkiyen ilaçlar, insektisitler, böcek kovucular, kemiricilere karşı kullanılan ilaçlar, sümüklü böceklere karşı kullanılan ilaçlar 13 Dış parazitleri etkiyen ilaçlar.pdf
14 Halk sağlığı açısından önemli böceklerin kontrolü 14 Halk sağlığı açısından önemli böceklerin kontrolü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250301 Antibiyotikler ve doğru antibiyotik seçimini kavrar.
2 1250302 Antelmintikleri öğrenir.
3 1250303 Protozoonları etkileyen ilaçları bilir.
4 1250304 Dış parazitleri etkileyen ilaçları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67295 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 67276 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 67277 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 67278 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 67279 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 67280 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 67281 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 67282 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 67283 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 67284 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 67286 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 67294 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
13 67285 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
14 67293 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme
15 67288 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
16 67287 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
17 67290 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
18 67289 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 67292 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
20 67291 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 5 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 3 5 5 5 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 3 5 5 5 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
4 5 3 5 5 5 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek