Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT601 Deontoloji (Genel) 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Deontoloji konusunda genel terminoloji ve temel literatür bilgisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Akarsu, B. Ahlak Öğretileri. Remzi Kitabevi, 1982. 2. Aristoteles. Nicomakhos’a Etik, Bilgesu Yayıncılık, 2007. 3. Atabek E. M. Tıbbi Deontoloji Konuları. İstanbul: 1983. 4. Bekman, M. Veteriner Hekimliğimizin Büyükleri. Marifet Basımevi, İstanbul, 1945. 5. Erk, N. İslam Medeniyeti Çağında Veteriner Tababette Gelişmeler ve "Naseri". AÜ Vet. Fak. Yay: 109, Ankara 1959. 6. Kant, I. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009. 7. Menteş, A. Türk Veteriner Hekimliği Tarihinde Deontoloji, Ülkemizde ve Dünyada Bugünkü Durum, 1996.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deontoloji dersine ilişkin temel kavramlar, tarihsel gelişim, modern felsefede başlıca temsilcileri ve deontoloji konusundaki temel literatür bilgidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deontolojiye giriş etik ve deontoloji.ppt
2 Temel Kavramlar
3 Tarihsel gelişim
4 Modern felsefede başlıca temsilcileri
5 Deontoloji konusundaki temel literatür
6 Örnek metinler
7 Örnek metinler
8 Ara Sınav
9 Sağlık Bilimlerinde deontoloji konusunun yeri ve önemi
10 Mevzuat – deontoloji ilişkisi ve uygulama alanları
11 Uluslararası sözleşmeler - I
12 Uluslararası sözleşmeler - II
13 Örnek metin incelemeleri
14 Örnek metin incelemeleri
15 Örnek metin incelemeleri
16 İnternet kaynaklarının tanıtımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516481 Deontoloji alanının tarihi gelişimini tanımlar.
2 1516482 Deontoloji alanının temel kavramlarını tanımlar.
3 1516483 Veteriner hekimin hukuki, idari ve cezai sorumluluğun konularında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77784 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 77785 Öğrenme Yetkinliği
3 77786 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 77787 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5
2 4 4 4 5
3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek