Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK101 Teknik Çizim 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Standart teknik resim kurallarına göre makine parçalarının görünüş ve perspektiflerini çizebilme ve çizilen resmi anlama becerisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Can ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Türkdemir, K., Teknik Resim 1, ISBN:975-93471-1-3, Bilal Ofset, Denizli, Mayıs 2001,. 2.Türkdemir, K., A4 Uygulama Levhaları, ISBN:975-93471-1-3, Bilal Ofset, Denizli, Mayıs 2001,. 3.Bağcı, M., Teknik Resim Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul. 4.Aksun Akbıyık, Kemal Türkdemir, Kudret Kandemir, Teknik Resim 2, ISBN:975-93471-2-1, Bilal Ofset,Denizli

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknik resim çiziminde kullanılan aletler, standartlar, geometrik çizimler, cisimlerin izdüşümleri, görünüş çıkarma, ölçülendirme, kesit görünüşler, perspektif çizimi, eksik görünüşlerin tamamlanması, yüzey işleme işaretleri, Şekil ve konum toleransları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 5 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik resim alet ve malzemelerinin tanıtımı, 1) Teknik Resim Araç Gereçleri.pdf
2 Teknik çizim standartları ve endüstriyel standartlar. 2) Teknik Çizimde Kullanılan Standartlar.pdf
3 Geometrik çizimler. 3) Geometrik Çizimler.pdf
4 Görünüş çizme esasları. 4) Görünüş Çıkarma.pdf
5 Özel ve yardımcı görünüş çıkarma 5) Özel ve Yardımcı Görünüşler.pdf
6 Ölçülendirme esaslar 6) Ölçülendirme Esasları.pdf
7 Ölçülendirme türleri 7) Ölçülendirme Türleri.pdf
8 Uygulama örnekleri 8) Uygulama Örnekleri.pdf
9 Kesit görünüşler 9) Kesit Görünüşler.pdf
10 Arasınav Teknik Çizim Dersi Başarı Değerlendirme Usulü.pdf
11 Kesit görünüşler 10) Kesit Görünüşler-Uygulamalar.pdf
12 Perspektif resim metodu. 11) Perspektif Çizim.pdf
13 Yüzey durumları 12) Yüzey Durumları.pdf
14 Toleranslar 13) Toleranslar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226420 Standart iz düşüm düzlemlerini anlar ve kullanabilir. Dik, eğik ve izometrik izdüşümleri bilir ve çizimlerinde kullanabilir. Makine parçalarının izdüşümlerini görünüş olarak çizebilir.
2 1226413 Kesit görünüşleri bilir ve makina parçalarının kesit görünüşlerini çıkartabilir. Çizilen görünüşleri ölçülendirebilir. Üç boyutlu parça şekillerinden farklı bakış yönlerinden iki boyutlu görünüşler çıkarabilir.
3 1290843 Perfpektif görünüşleri bilir. Üç görünüşü okuyarak İzometrik perspektif çizebilir.
4 1290844 Makine parçalarına tolerans verebilir. Teknik resimde toleransları gösterebilir. Yüzey işleme işaretlerini bilir. Teknik resimde makine parçaları üzerinde işleme durumuna göre istenilen yüzey durumlarını belirtebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 4 4
2 4 2 4 4 4 4
3 4 2 4 4 4 4
4 4 2 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek