Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE403 Yeni Türk Edebiyatında Şiir III 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi şiir eğilimlerini ve bu eğilimlere ait şairlerin şiir anlayışlarını o şairlerin yazdıkları metinlerden hareketle öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Selçuk Çıkla, Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar, Akçağ Yayınları 2. Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yayıncılık 3. Şerif Aktaş, Şiir Tahlili, Akçağ Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi şiir eğilimleri: - Saf şiir - Toplumcu gerçekçi şiir - Mistik şiir - I. Yeni Şiiri - II. Yeni Şiiri - Hisarcılar - Mavi Hareketi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saf şiirin özellikleri 1. Saf Şiirin Özellikleri.docx
2 Saf şiirin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 2. Saf Şiir Mi.docx
3 İnkılap şiir ve kanonik şiirin özellikleri 3. Kanon ve İnkılap Şiiri.docx
4 Toplumcu gerçekçi şiirin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 4. Toplumcu Gerçekçilik.docx
5 Mistik şiirin özellikleri 5. Metafizik Şiir.docx
6 Mistik şiirin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 5. Metafizik Şiir.docx
7 I. Yeni şiirinin özellikleri 7-8. Garip.docx
8 I. Yeni şiirinin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 7-8. Garip.docx
9 II. Yeni şiirinin özellikleri 9-10. II. Yeni.doc
10 II. Yeni şiirinin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 9-10. II. Yeni.doc
11 Hisar şiirinin özellikleri 11-12. Hisar.doc
12 Hisar şiirinin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 11-12. Hisar.doc
13 Mavi Hareketi şiirinin özellikleri 13-14. Mavi.doc
14 Mavi şiirinin özelliklerini bir şiir üzerinden tartışmak. 13-14. Mavi.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249728 Saf şiirin özelliklerini kavramak.
2 1249729 Toplumcu gerçekçi şiirin özelliklerini kavramak ve bu şiir eğilimine ait şairleri tanımak.
3 1249730 Mistik şiirin özelliklerini kavramak ve bu şiir eğilimine ait şairleri tanımak.
4 1249731 I. ve II. Yeni Şiiri'nin özelliklerini kavramak ve bu şiir eğilimine ait şairleri tanımak.
5 1249732 Hisar ve Mavi şiir hareketlerinin özelliklerini kavramak ve bu şiir eğilimine ait şairleri tanımak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek