Program Tanımları

Kuruluş

1992-1993 duvar süsleme sanatları programı olarak açılmış olup, 2004 yılında ismi mimari dekoratif sanatlar programı olarak yenilenmiştir

Kazanılan Derece

tekniker

Kabul ve Kayıt Koşulları

ygs-4 puanı ile

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

yok

Program Profili

güzel sanatlar esasına dayalı mimari alandaki dekorasyon tasarımı ve uygulaması

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

mimarlar, dekoratörler, iç mimarlar-yerel yönetimlerin ilgili alanları, müzeler

Üst Derece Programlarına Geçiş

çini-el sanatları tasarımı ve üretimi-fotoğraf-geleneksel türk el sanatları-grafik-iç mimarlık-iç mimarlık ve çevre tasarımı-mimarlık-seramik lisans programlarına

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

ara sınav-final-uygulama çalışmaları

Mezuniyet Koşulları

derslerinin tamamını vermiş olma ve stajını tamamlamış olma

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

samsun meslek yüksekokulu - güzel sanatlar kampüsü- İlkadım
bölüm başkanı: Öğr. Gör. Ezgin YETİŞ
Danışmanlar: Öğr. Gör. Mustafa TÜRKMEN/ Öğr. Gör.Gülşen BAYRAKDAR/ Öğr. Gör. Temel Şükrü TÖRE/ Öğr. Gör. Coşkun YANAR

Bölüm Olanakları

Programımız öğrencilerinin kullandığı 1 adet seramik yapım atölyesi, 1 adet mesleki temel eğitim uygulama atölyesi, 1 adet mimari dekorasyon (temel sanat eğitimi) atölyesi, 1 adet cam füzyon atölyesi, 1 adet seramik fırınlama atölyesi, olmak üzere 5 adet atölye bulunmaktadır. Ayrıca çizim programları (Autocad, 3Dmax ) için 1 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet teknik resim çizim atölyesi de bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
19 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
20 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
21 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama
24 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MDP103 Görsel Algı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
MDP105 Mesleki Teknik Resim I Zorunlu 2 2 0 3 4
MDP119 Sanat Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2 3
SMDP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 7
MDP111 Temel Plastik Sanateğitimi-I Zorunlu 3 2 0 4 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MDP110 Bilgisayarda Uygulama ve Tasarım-I Zorunlu 2 1 0 3 2
MDP104 Görsel Algı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
MDP128 Mesleki Teknik Resim II Zorunlu 2 1 0 3 3
MDP118 Sanat Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2 2
SMDP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 6
MDP112 Temel Plastik Sanateğitimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDP203 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-II Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP231 Mesleki Temel Eğitim-I Zorunlu 2 2 0 3 5
SMDP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 7
MDP201 Seramik Teknikleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP233 Tasarım Proje-I Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SMDP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 7
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDP107 Mimari Dekoratif Teknikler-I Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP113 Geleneksel Türk El Sanatları-I Zorunlu 2 0 0 2 3
MDP121 Desen Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP123 Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
MDP125 Ofis Programları Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 0
MDP127 Proje Ödevi-I Zorunlu 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 1
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 1
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDP114 Geleneksel Türk El Sanatları-II Zorunlu 2 0 0 2 3
MDP120 Türk Dokuma Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
MDP122 İş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 0
MDP124 Cam Füzyon Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP126 Proje Ödevi-II Zorunlu 2 0 0 2 2
MDP138 Mimari Dekoratif Teknikler-II Zorunlu 2 2 0 3 5
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 1
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 1
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDP227 Cam İşleme Teknikleri (Vitray) Zorunlu 2 2 0 3 10
MDP235 Temel Fotoğraf Zorunlu 2 2 0 3 0
MDP237 Cam İşleme Teknikleri (Vitray) Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP239 Mimari Dekoratif Teknikler-III Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP241 Ebru Sanatı Zorunlu 2 2 0 3 0
MDP243 Proje Ödevi-III Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MDP202 Seramik Teknikleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP204 Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP228 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 14
MDP230 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 0
MDP232 Mimari Dekoratif Teknikler-IV Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP234 Genel Restorasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP236 Mesleki Temel Eğitim-II Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP238 Türk Süslemelerinde Desen Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MDP240 Model Kalıp Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
MDP242 Sıcak Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
MDP244 Çini Uygulamlar Zorunlu 2 2 0 3 0
MDP248 Tasarım Proje-II Zorunlu 2 2 0 3 5