Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT217 Fotoğrafçılık ve Temel Optik 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Fotoğraf aracının kökenleri tanımlandıktan ve geçirdiği evrim aktarıldıktan sonra, fotoğraf-kompozisyon ilişkisi ve fotoğraf türleri konusunda bilgi birikiminin sağlanmasıyla, teorik bilginin öğrenci uygulamaları ile pratiğe geçirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Roland Barthes, Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler 2. John Berger, Görme Biçimleri 3. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine 4. Özer Kanburoğlu, A'dan Z'ye Fotoğraf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleceğin iletişimcilerine fotoğraf teknolojisinin dünü ve bu günü ile ilgili bilgiler verilir. Bilimsel bir alt yapı oluşturmak, öğrencinin yaratıcı yönünün teknik ile birleştirilmesi zorunluluğu ile; fotoğrafın önemi, teknik ve estetik kullanımı, işlevsel ve sanatsal yönleri irdelenir. Makineler, objektifler, ışık, perspektif, diyafram, enstantene, flaşlar, aydınlatma kuralları, pozometreler, film gurupları ve özellikleri, filtreler, kompozisyon kuralları, etik ve dijital makineler ile bunların özellikleri tartışılır. Bakmak ve görmek arasındaki farklılığın, fotoğraf sanatındaki örnek yansımaları üzerinde gerekli tartışmalar yapılır. Ders için gerekli araç gereçlerin ve sarf malzeme ihtiyacının karşılanması durumunda, teori ile birlikte uygulamalarda yürütülür.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 13 2 26
17 Alan Çalışması 3 6 18
22 Proje Hazırlama 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın ve fotoğraf makinesinin tarihçesi 1. Fotoğrafın Gelişimi -1.docx
2. Fotoğrafın Gelişimi -2.docx
2 Fotoğraf makinesi ve tekniği 2. Fotoğrafın Gelişimi -2.docx
3 Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler 4. Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler.docx
4 Fotoğraf makinesinin fonksiyonları X X 4. Fotoğraf makinesi ve yardımcı gereçler.docx
5 Dijital fotoğrafçılık
6 Fotoğraf ve kompozisyon 10. Kompozisyon -1.docx
7 Fotoğraf ve kompozisyon 11. Kompozisyon -2.docx
8 Vize Sınavı
9 Sanat fotoğrafı
10 Haber fotoğrafı X X
11 Belge fotoğrafı X X
12 Portre fotoğrafı X X
13 Ajans fotoğrafçılığı X X
14 Türkiye’de fotoğrafçılık
15 Uygulamalı Gezi X
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215585 Fotoğraf aracının kökenini ve geçirdiği evrimi kavrar.
2 1215598 Fotoğraf makinesini tanıyarak ve fonksiyonlarını öğrenerek kullanabilme becerisini geliştirir.
3 1215603 Fotoğraf ve kompozisyon ilişkisi konusunda analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 4 1
2 3 2 1 3 1 1
3 3 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek