Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT212 Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı pazaryerindeki tüketici davranışlarının nedenleri ve nasıllarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda tüketici davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal etkenler incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr Özlem Akgüç Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri-Prof.dr. Erdoğan Koç Tüketici Davranışları-Uğur Batı Tüketici Davranışları-Yavuz Odabaşı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranış bilimlerinin temel kuramları, kavramları ve bulgularının öğretildiği bir giriş dersidir. Derste, algı, öğrenme, motivasyon, tutum oluşumu ve değişimi konularının pazarlamadaki yeri işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
23 Proje Sunma 3 25 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Tüketici davranışlarını anlamak
3 Motivasyon, beceri ve olanak
4 Maruz kalma, dikkat ve algı
5 Bilgi ve anlama
6 Tutumlar
7 vize sınavı
8 Hafıza ve geri çağırma
9 Karar verme süreci
10 Tüketici Kültürü
11 Tüketici kültürü
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233614 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanır.
2 1233615 Tüketici araştırmaları becerilerini geliştirir.
3 1233616 Pazar dilimlenmesi becerilerini geliştirir.
4 1233617 Tüketici karar verme sürecini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 3 4 2 4 3 1 3 2 1
2 2 2 3 3 2 4 2 1 3 3 4 3
3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4
4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek