Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Bu ders öğrencinin uzmanlık alanına, tez çalışmasına ve bilimsel gelişimine yönelik literatür temelli akademik tartışmaları amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt Koç Doç. Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin uzmanlık alanı kapsamında genel akademik gelişmelerin takip edilmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
34 Okuma 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
21 Rapor Sunma 1 1 1
34 Okuma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
2 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
3 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
4 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
5 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
6 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
7 Sunum
8 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
9 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
10 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
11 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
12 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
13 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması
14 Uzmanlık alanı ile ilgili güncel makalelerin okunması ve tartışılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294114 Uzmanlık alanına yönelik gelişmeleri takip eder.
2 1294115 Uzmanlık alanına yönelik akademik okumalar yapar.
3 1294116 Uzmanlık alanına yönelik araştırmalar yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 4 5 5 5 5
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek