Program Tanımları

Kuruluş

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Park ve Bahçe Bitkileri bölümü altında "Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı" olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında I. ve II. öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans (Tekniker)

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile kayıt hakkı kazanılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir ön kural yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

OMÜ Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre başarılı olmak gerekir.

Program Profili

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 4 yarıl şeklinde Eğitim-Öğretim görmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten (özellikle kesme çiçekçilik) ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Peyzaj Mimarlıkları, Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin Teorik saatlerine %70, uygulamalı saatlerine %80 devam zorunluluğu vardır. Yazılı (Test ve Klasik), Sözlü veya Uygulamalı yapılarak OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre sınavlar hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Fikret ÖZKARAMAN -Bölüm Başkanı
fikretoz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinde ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73107 Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
2 73097 Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
3 73098 Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
4 73099 Peyzaj ve süs bitkilerinda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
5 73100 Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
6 73101 Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
7 73102 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 73103 Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
9 73104 Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgisahibi olması
10 73105 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
11 73106 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 73092 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
13 73093 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
14 73094 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
15 73095 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
16 73096 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
PSB-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
PSB103 Genel Botanik Zorunlu 2 0 0 2 4
PSB105 Süs Bitkileri Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSB107 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSB117 Peyzaj Çizim Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
PSB-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 4
PSB108 Örtüaltı Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB120 Süs Bitkileri Islahı Zorunlu 3 0 0 3 4
PSB122 Rekreasyon Planlama İlkeleri Zorunlu 2 2 0 3 5
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
PSB201 Peyzajda Bilgisayarlı Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB203 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB207 Süs Bitkilerinde Ambalaj ve Muhafaza Zorunlu 2 2 0 3 4
PSB209 Park Bahçe Bakım ve Onarım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB221 Süs Bitkileri Hastalık ve Zararları Zorunlu 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB109 Mesleki Matematik 2 0 0 2 3
PSB111 Bilg.Paket Prog.Kull. 1 2 0 2 3
PSB125 İletişim 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB110 Ölçme Bilgisi 2 2 0 3 3
PSB114 Süs Bitkileri Besleme Teknikleri 2 2 0 3 3
PSB126 Çevre Sorunları 2 0 0 2 3
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB211 Süs Bitkileri Sulama Tekniği 2 2 0 3 3
PSB215 İstatistik 2 0 0 2 3
PSB223 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
PSB227 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSB202 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 2 0 3 5
PSB208 Çiçek Düzenleme Sanatı 2 2 0 3 5
PSB210 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği 2 2 0 3 5
PSB212 Proje Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3 4
PSB214 Bitki Yetiştirme Ortamları ve Hidrop 2 2 0 3 4
PSB216 Mesleki Uygulama 0 4 0 2 2
PSB220 Çimlendirme ve Çevre Düzenleme Teknikleri 2 2 0 3 5
PSB230 İş Yeri Eğitimi 8 8 0 12 16
PSB232 İş Yeri Uygulaması 4 8 0 8 14