Program Tanımları

Kuruluş

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Park ve Bahçe Bitkileri bölümü altında "Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı" olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında I. ve II. öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Önlisans (Tekniker)

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile kayıt hakkı kazanılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir ön kural yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

OMÜ Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre başarılı olmak gerekir.

Program Profili

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 4 yarıl şeklinde Eğitim-Öğretim görmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten (özellikle kesme çiçekçilik) ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Peyzaj Mimarlıkları, Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin Teorik saatlerine %70, uygulamalı saatlerine %80 devam zorunluluğu vardır. Yazılı (Test ve Klasik), Sözlü veya Uygulamalı yapılarak OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

OMÜ Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre sınavlar hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Fikret ÖZKARAMAN -Bölüm Başkanı
fikretoz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinde ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65360 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
2 65361 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi
3 65362 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi
4 65363 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleme
5 65364 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi
6 65375 Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
7 65365 Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
8 65366 Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
9 65367 Peyzaj ve süs bitkilerinda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri
10 65368 Peyzaj planlamada arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında bilgi ve beceri sahibi olma
11 65369 Peyzaj çalışmalarında uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
12 65370 Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
13 65371 Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisi
14 65372 Bitki besleme yöntem ve teknikleri hakkında bilgisahibi olması
15 65373 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
16 65374 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
PSB107 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSB103 Genel Botanik Zorunlu 2 0 0 2 4
PSB117 Peyzaj Çizim Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 4
PSB-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
PSB105 Süs Bitkileri Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
PSB108 Örtüaltı Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB122 Rekreasyon Planlama İlkeleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
PSB102 Süs Bitkileri Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 4
PSB120 Süs Bitkileri Islahı Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB203 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB209 Park Bahçe Bakım ve Onarım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB201 Peyzajda Bilgisayarlı Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
PSB221 Süs Bitkileri Hastalık ve Zararları Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB207 Süs Bitkilerinde Ambalaj ve Muhafaza Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
PSB111 Bilg.Paket Prog.Kull. Zorunlu 1 2 0 2 3
PSB115 Süs Bitk.Mekanizasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
PSB123 Süs Bitkilerinde Doku Kültürü Zorunlu 2 2 0 3 0
PSB125 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB110 Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 3
PSB114 Süs Bitkileri Besleme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 3
PSB118 Süs Bitkilerinde Aşılama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
PSB126 Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB211 Süs Bitkileri Sulama Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 3
PSB213 Süs Bitkilerinde Ekonomi ve Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2 3
PSB215 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
PSB223 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
PSB225 Süs Bitkilerinde Ekonomi ve Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2 0
PSB227 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSB202 Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB208 Çiçek Düzenleme Sanatı Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB210 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB212 Proje Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 4
PSB214 Bitki Yetiştirme Ortamları ve Hidrop Zorunlu 2 2 0 3 4
PSB216 Mesleki Uygulama Zorunlu 0 4 0 2 2
PSB220 Çimlendirme ve Çevre Düzenleme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSB230 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 8 8 0 12 0
PSB232 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 4 8 0 8 14