Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz, 2547 Sayılı kanun ve 2880 sayılı kanun değişikliği uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.03.1992 tarihli kararıyla, 1992–1993 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. Öğretim) programlarında öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Bilgisayar programcısı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sınavsız Geçiş ve Say-1

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bilişim sektörüne uyum sağlayabilecek bilgili, becerili ve iletişim olanaklarını iyi kullanabilen "Bilgisayar Programcısı " yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız yazılım firmalarında, bilgisayar ve bilişim sektöründe çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavları ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine geçiş imkanı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıl içerisinde arasınav, proje ve final sınavları ile öğrencilerimizin başarıları değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için bölümümüzdeki tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra,55400, Samsun

web: http://baframyo.omu.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Bölümümüze ait tam donanımlı, internet bağlantılı, kırk öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız vardır. Ayrıca dersliklerimizde mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65403 1-Bilgisayar programcılığı temel bilgilere ve terminolojiye sahiptir.
2 65404 2-Bilgisayar programcılığı konusunda sorunlan belirleme, analiz etme ve çözme becerisine sahip olma, sorunlann giderilmesinde en uygun yöntemi seçme ve kullanma becerisindedir.
3 65405 3-Bilgisayar programcılığı konusun yanında web tasarımı, grafik animasyon ve modelleme konularında da teorik ve pratik bilgilere sahip ve uygulama becerisindedir.
4 65406 4-İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
5 65407 5-Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen yeni gelişmeleri surekli izleyen bir yapıdadır.
6 65408 6-Bilgisayar programcılığının oneminin farkında olma, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
7 65409 7-İlgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme yeteneğine sahiptir.
8 65410 8-Bilgisayar programcılığı ile diğer bilişim dalları arasında ilişki kurabilme, günlük hayata uygun yetiştirme tekniklerini geliştirme ve uygulama becerisindedir.
9 65411 9-Dürüst, çalışkan ve yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 65412 10-Sosyal haklar ve kültürel değerlerin korunması hususunda yeterli bilince sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİP123 Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 2
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİP101 Matematik Zorunlu 4 0 0 4 7
BİP103 Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 4 6
BİPSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİP105 Web Tasaramının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİP102 Mesleki Matematik Zorunlu 3 0 0 3 6
BİPSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 2 9
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİP104 Veri Tabanı-I Zorunlu 3 1 0 4 6
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİP201 Görsel Programlama-I Zorunlu 3 1 0 4 4
BİP209 Grafik ve Animasyon-I Zorunlu 2 1 0 3 4
BİP203 İnternet Programcılığı-I Zorunlu 3 1 0 4 5
BİPSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 8
BİP207 Veri Tabanı II Zorunlu 3 1 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİPSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİP109 Ofis Yazılımları Zorunlu 2 2 0 3 3
BİP111 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi Zorunlu 1 1 0 2 3
BİP119 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
BİP121 Temel Elektronik Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
4901001242011 Açık Kaynak İletişim Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 2
BİP128 Web Editörü Zorunlu 2 1 0 3 3
BİP130 Sensörler Zorunlu 2 1 0 3 3
BİP132 Gömülü Sistemler Zorunlu 2 1 0 3 3
BİP134 Bilgi Ağ ve Güvenliği Zorunlu 2 1 0 3 3
BİP136 Veri Yapıları ve Programlama Zorunlu 2 1 0 3 3
BİP138 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİP213 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 3 1 0 4 4
BİP215 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2 4
BİP217 İçerik Yönetim Sistemi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİP219 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 4
BİP221 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİP231 Bilgisayar Ağlarının Programlanması Zorunlu 2 1 0 3 4
BİP233 Açık Kaynak İşletim Sistemi Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBİP226 İşyeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 15
BBİP228 İşyeri Uygulaması Zorunlu 0 20 0 10 15
BBİP252 Görsel Programlama-II Zorunlu 3 1 0 4 4
BBİP254 İnternet Programcılığı-II Zorunlu 3 1 0 4 5
BBİP256 Nesne Tabanlı Programlama-II Zorunlu 3 1 0 4 6
BBİP258 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
BBİP260 Sunucu İşletim sistemi Zorunlu 2 2 0 3 5
BBİP264 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
BİP214 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
BİP218 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2 2