Program Tanımları

Kuruluş

03.07.2009

Kazanılan Derece

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programını bitiren bir öğrenci iki yıllık eğitim-öğretim sonunda, toplam 120 AKTS teorik ve uygulamalı ders yükünü alır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında Ön Lisans Diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve Merkezi yerleştirme sınavından yeterli puan almak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak

Program Profili

Tarım sektörüne uyum sağlayabilecek bilgili, becerili ve iletişim olanaklarını iyi kullanabilen "Tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği teknikeri" yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıbbi aromatik bitkiler alanında yetiştiricilik yapan işletmeler yada tıbbi aromatik bitkileri işleyen tesislerde görev alırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

DGS sınavında başarılı olanlar
Ziraat Fakültelerine geçiş yapar
Mühendis ünvanı alır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

vize, final sınavları gerektiğinde uygulama sınavı, ödev, proje çalışmaları değerlendirilir

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN Bitkisel ve hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Bafra Meslek Yüksek Okulu
0 362 542 67 62-7502

Bölüm Olanakları

2 laboratuar
10 derslik
5 projeksiyon
1 seraBölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TIB101 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
TIB105 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TIB109 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TIB115 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-I Zorunlu 2 2 0 3 5
TIBSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 8
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TIB102 Farmasötik Botanik II Zorunlu 3 0 0 3 6
TIB116 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 2
TIB120 Toprak Bilgisi Verimliliği Zorunlu 2 2 0 3 5
TIB122 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-II Zorunlu 2 2 0 3 5
TIBSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 6
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler Zorunlu 2 2 0 3 5
TIB203 Fitoterapi Zorunlu 2 1 0 3 5
TIB207 Baharat Bitkileri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
TIB209 Drog Hazırlama Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 5
TIB217 Tohumculuk Zorunlu 3 0 0 3 5
TİBSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIB202 Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama Zorunlu 2 0 0 2 5
TIB204 Tıbbi Bitkiler Hastalıkları ve Zararlıları Zorunlu 2 2 0 4 5
TIB206 Baharat Bitkileri-II Zorunlu 3 0 0 3 5
TIB208 Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 5
TIB210 Tarım ve Çevre Zorunlu 2 0 0 2 4
TIBSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 2 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 4
TIB111 Farmasötik Botanik 3 0 0 3 4
TIB113 Toprak Bilgisi 3 0 0 3 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TIB112 Bitki Biyokimyası 3 0 0 3 3
TIB114 Bitki Fizyolojisi 3 0 0 3 3
TIB118 Analitik Kimya 3 0 0 3 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TIB213 Fitokimya 2 0 0 2 3
TIB219 Bitki Teşhisi ve Herbaryum 2 0 0 2 3
TIB221 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TIB212 Aromaterapi 2 1 0 3 0
TIB214 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pazarlama Tek.Ve Mevzuatı 2 2 0 2 3
TIB216 Mesleki Uygulama 1 2 0 2 3
TIB220 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3