Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Yunanlılar ve din, Yunan dininin özellikleri, Yunan panteonundaki tanrı, tanrıça, kahramanlar ve karışık yaratıklar, bunların seramik, sikke, plastik ve duvar resimleri ışığında mitosları atribütleri ve sembolleri, farklı kültürlerle etkileşimleri ve oluşumları, karşılaştırmalı ikonografisini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970) P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997) E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983) E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998) E. Simon, Die Götter der Römer, (1990) M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993) E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, (1999) D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü, (2005) R. Graves, Yunan Mitleri, (2004) R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006) T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Mitoloji nedir? İkonografi nedir? 2. Hafta: Yunan Mitolojisinin kaynakları, evrenin yaradılışı 3. Hafta: Olymposlu Tanrılar: Zeus ve Hera 4. Hafta: Poseidon, Athena, Hades ve yer altı ülkesi 5. Hafta: Apollon, Musalar, Artemis 6. Hafta: Ares, Aphrodite, Eros 7. Hafta: Orman, Su ve Kır tanrıları 8. Hafta: Karışık yaratıklar 1 9. Hafta: Ara sınav 10. Hafta: Karışık yaratıklar 2 11. Hafta: Yunanlı Kahramanlar 1 12. Hafta: Yunanlı Kahramanlar 2 13. Hafta: Troia Savaşları 1 14. Hafta: Troia Savaşları 2

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji nedir? İkonografi nedir?
2 Yunan Mitolojisinin kaynakları, evrenin yaradılışı
3 Olymposlu Tanrılar: Zeus ve Hera
4 Poseidon, Athena, Hades ve yer altı ülkesi
5 Apollon, Musalar, Artemis
6 Ares, Aphrodite, Eros
7 Orman, Su ve Kır tanrıları
8 Karışık yaratıklar 1
9 Ara Sınav
10 Karışık yaratıklar 2
11 Yunanlı Kahramanlar 1
12 Yunanlı Kahramanlar 2
13 Troia Savaşları 1
14 Troia Savaşları 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227721 Yunan Mitolojisiyle ilgili antik kaynakları bilir
2 1227722 Yunan Mitolojisinin kökeni ve gelişimini bilir
3 1227724 Yunan Mitolojisinde yer alan tanrısal varlıkları ve ikonografilerini bilir
4 1227726 Yunan Mitolojisinin Anadolu ve Mezopotamya ile olan etkileşimini bilir
5 1227732 Kültürler arası ve mitolojiler arası mukayese edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70837 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 70838 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 70839 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 70840 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 70841 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 70842 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 70843 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 3 3 1
2 3 1 3 3 2 1 2
3 2 3 1 1 1 2 1
4 3 3 3 3 3 3 3
5 1 1 1 1 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek