Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Dersin amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Paleolitik Çağ’dan başlayarak sırasıyla, Mezolotik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağı’nda ölü gömme gelenekleri ve ölü gömme ile ilgili ritüelleri değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Belli, O.-Konyar, E., “Excavations at Van-Yoncatepe Fortress and Necropolis”, Tel Aviv: Journal of the Institue of Archeology Tel Aviv University, 28, 2001, 169-212. Burney, C. A., “A First Season of Excavation at the Urartian Citadel of Kayalıdere”, Anatolian Studies, XVI, 1966, 55-111. Çilingiroğlu, A., Urartu Krallığı, Tarihi ve Sanatı, İzmir, 1997. Derin, Z., Demir Çağ’da Doğu Anadolu’da Ölü Gömme Gelenekleri, (Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 1993. Karaosmanoğlu, M., “Urartu Kaya Mezarlarının Kökeni Üzerine”, Anadolu’da Doğdu-60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan, (Ed. H. İşkan-G. Iğın), İstanbul, 2004, 419-423. Konyar, E., “Urartu’da Mezar Tipleri ve Gömü Adetleri”, Urartu-Biainili: Doğu’da Değişim/Urartu-Biainili: Transformation in the East, (Haz. K. Köroğlu-E. Konyar), İstanbul. Köroğlu, K., “Urartu Kaya Mezar Geleneği ve Doğu Anadolu’daki Tek Odalı Kaya Mezarlarının Kökeni”, ArkeolojiSanat, CXXVII, İstanbul, 2008, 21-38. Öğün, B., “Urartu Halk Mezarları”, Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü Anma Kitabı, 1974, 443-469. Sevin, V., “Urartu Mezar Mimarisine Yeni Katkılar”, Anadolu Araştırmaları, X, 1986, 329-350. Sevin, V.-Kavaklı, E., “Van-Karagündüz Erken Demir Çağı Nekropolü Kurtarma Kazıları 1992-1993”, XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, Ankara, 1995, 331-350. Sevin, V.-Kavaklı, E., Van/Karagündüz. Bir Erken Demir Çağ Nekropolü, İstanbul, 1996. Sevin, V.-Özfırat, A-Kavaklı, E., “1997-98 Van/Altıntepe Urartu Nekropolü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, XXI-1, Ankara, 1999, 421-425.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ön Asya'da görülen Paleolitik ve Mezolitik Gömülerden sonra Anadolu’daki Paleolitik ve Mezolitik Gömüler, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda ölü gömme geleneği ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda ölü gömme gelenekleri detaylı bir şekilde işlenir. M.Ö. 9-7. Y.Y.'lar arası Doğu Anadolu Bölgesi'nde hüküm sürmüş olan Urartular’da ölümden sonraki yaşam, ölü gömme, ölümle ilgili ritüeller, ölü hediyeleri, mezar ve gömülerin tipolojik sınıflandırılması, mezar buluntuları, mezarlara konulan yiyecek ve içecekler dersimizin genel içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar ve kaynakçalar
2 Paleolitik ve Mezolitik Gömüler
3 Anadolu’da Paleolitik ve Mezolitik Gömüler
4 Anadolu’da Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda ölü gömme geleneği
5 Doğu Anadolu Bölgesi’nde Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda ölü gömme geleneği
6 Urartular’da ölümden sonraki yaşam
7 Ölü gömme
8 Değerlendirme
9 Ölümle ilgili ritüeller
10 Ölü hediyeleri
11 Mezar ve gömülerin tipolojik sınıflandırılması
12 Mezar buluntuları
13 Mezarlara konulan yiyecek ve içecekler
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227733 Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen Ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi hakimiyeti oluşur.
2 1227738 Genel olarak ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1227740 Ölü gömme ile ilgili olan ritüel, tören ve diğer gelenekler hakkında bil sahibi olur.
4 1212196 Mezarlara konulan ölü hediyeleri, mezar ve gömülerin tipolojik sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
5 1212204 Mezar buluntuları ve mezarlara konulan yiyecek ve içecekler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama