Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci Antik dönem ekonomileri hakkında yorum yapabilecek ve bölgeler arası ticari ilişkiler konusunda tartışabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.I.Finley, The Ancient Economy, 1973, California University press. P.Tim, The Roman market Economy, 2013, Princeton University press. M.Rostovtsev, Iranian and Greeks, 1922. M.Rostovrsev, A social and Economic History of the Hellenistic World., 1941. Social and Economic History of the Roman Empire, 1926. P.GamseK.Hopkins-C.R.Whittaker, Trade in the Ancient Economy, 1983, California University Press. W.Schiedel-S.Von Raden, The Ancient Economy, 2002, Taylor and Franksis.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Akdeniz Coğrafyası Erken Dönem Ekonomileri 2. Hafta : Antik Dönem Ekonomilerine Kısa Bir Bakış 3. Hafta : Uluburun batığı 4. Hafta : Arkaik Dönem Ekonomileri 5. Hafta : Kıta Yunanistan 6. Hafta: Atina 7. Hafta : Anadolu 8. Hafta : Arasınav 9. Hafta : Ege Adaları 10. Hafta : Trakya 11. Hafta : Ticaret Yolları 12. Hafta : Seminer Ödevi 13. Hafta : Seminer ödevi 14. Hafta : Yarıyıl Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akdeniz Coğrafyası Erken Dönem Ekonomileri
2 Antik Dönem Ekonomilerine Kısa Bir Bakış
3 Uluburun batığı ULUBURUN.pdf
4 Arkaik Dönem Ekonomileri DaskyleiondaBulunanArkaikDnemTicariAmphoralar2005.pdf
5 Kıta Yunanistan KITA YUNANİSTAN.pdf
6 Atina ATİNA.pdf
7 Anadolu DaskyleiondaBulunanArkaikDnemTicariAmphoralar2005.pdf
8 Ara Sınav
9 Ege Adaları Y._SEZGIN_Arkaik_Donem_Ionia_Uretimi_Tic.pdf
10 Trakya epigrafik buluntular ışığında trakya'da kültler.pdf
11 Ticaret Yolları Antik_Roma_Yollari.pdf
12 Seminer Ödevi
13 Seminer Ödevi
14 Yarıyıl Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452582 Antik Çağ'da ticaret konusunda bilgiler pekişir.
2 1452587 Antik Çağ'da ekonomik gelişim ve ekonomik faaliyetler konusunda mukayese edebilecek bilgiye ulaşır.
3 1452588 Ekonomi ve ticaret arasında bilgi sahibi olmak yanında kültür taşınımı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek