Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Romalılar ve din, Roma dininin özellikleri, erken Roma mitinin doğuşu, Roma tarihi hakkında erken dönem mitosları, erken dönem Roma tanrı ve tanrıçaları, özgün Roma ve italik tanrı ve tanrıçaları, Roma devletinin fethettiği veya komşu kültür ve toplulukların yerel tanrılarının Roma mitolojisine girişini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Simon, Die Götter der Griechen, (1998) E. Simon, Die Götter der Römer, (1990) M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, (1993) E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, (1970) P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, (1997) R. Graves, Yunan Mitleri, (2004) R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, (2006) T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, (2002) E. Hamilton, Mitologya, Çev. Ü. Tamer, (1983) D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü, (2005)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Roma Mitlerine Giriş 2. Hafta: Roman Mitlerinin Kaynakları 3. Hafta: Roma Tanrıları I. 4. Hafta: Roma Tanrıları II. 5. Hafta: Yunan Tanrıları ve Roma Tanrıları. 6. Hafta: Vergilius ve Aeinead. 7. Hafta: Ovidius ve Başkalaşımlar. 8. Hafta: Lukianos ve Tanrıların Masalları. 9. Hafta: Ara Sınav 10. Hafta: Roma’da Kibele tapınımı. 11. Hafta: Roma düşüncesi mitleri nasıl yorumladı? 12. Hafta: Roma trajedisi mitleri nasıl yorumladı? 13. Hafta: Roma tragedyalarından örnekler. 14. Hafta: Genel Değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 5 50 1
23 Proje Sunma 5 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma Mitlerine Giriş
2 Roman Mitlerinin Kaynakları
3 Roma Tanrıları I
4 Roma Tanrıları II
5 Yunan Tanrıları ve Roma Tanrıları
6 Vergilius ve Aeinead
7 Ovidius ve Başkalaşımlar
8 Lukianos ve Tanrıların Masalları
9 Ara Sınav
10 Roma’da Kibele tapınımı
11 Roma düşüncesi mitleri nasıl yorumladı?
12 Roma trajedisi mitleri nasıl yorumladı?
13 Roma tragedyalarından örnekler.
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227793 Roma Mitolojisi hakkında detaylı bilgilere sahip olur.
2 1227798 Roma Mitolojisinin kökenini ve gelişimini inceleyerek bu konuda mukayese edecek seviyeye ulaşır.
3 1227799 Roma Mitolojisini etkileyen ve gelişmesine katkıda bulunan kültürler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70837 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 70838 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 70839 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 70840 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 70841 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 70842 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 70843 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 3 3 2
2 2 3 1 3 2 1 1
3 1 1 4 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek