Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu derste Anadolu’nun Demir Çağı uygarlıklarından olan Urartu Devleti’nin Topografik Yapısı, Urartu Krallık Çağı, Urartu Krallığının Yapısal Karakteri, Krallığın Yıkılışı, kültürel yayılımı, mimarisi, betimleme sanatı, küçük buluntuları, çanak-çömlekçiliği ve ölü gömme gelenekleri açılarından incelenmekte ve Önasya arkeolojisindeki yeri ile önemi açıklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyurt, İ.M., M.Ö. 2. binde Anadolu'da ölü gömme adetleri, Ankara, 1998. Balkan, Kemal, Patnos’ta keşfedilen Urartu Tapınağı ve Urartu Sarayı, Atatürk Konferansları, I, Ankara, 1964, 235-243. Barnett, D. Richard, “Urartu”, Cambridge Ancient History, III/1, Second Edition, 1982, 314-371. Burney, Charles A., “Northern Anatolia Before Classical Times”, Anatolian Studies, VI, 1956, 179-203. Burney, Charles A., “Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronze”, Anatolian Studies, VIII, 1958, 157-209. Burney, C.A.-D.M. Lang, The Peoples of the Hills , Ancient Ararat and Caucasus, 1971. Çilingiroğlu, A., Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, 1997. Dusenbery, E.B. The Necropoleis, the nekropoleis and Cataloques of Burials. Samothrace. Erzen, A., Çavuştepe I, 1978. Erzen, Afif, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, 1992. Karaosmanoğlu, Mehmet ve bşk., “Altıntepe Urartu Kalesi 2004 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, XXVII-1, Ankara, 2006, 183-190. Marro, Catherine-Özfırat, Aynur, “Pre-classical Survey in Eastern Turkey. First Preliminary Report: the Ağrı Dağ (Mount Ararat) region”, Anatolia Antiqua, XI, 2003, 385-422. Özgüç, T., Ön tarih'te Anadolu'da ölü gömme âdetleri, Ankara, 1948. Özgüç, T., Altıntepe II, Mezarlar, Depo Binası ve Fildişi Eserler, 1969. Piotrovsky, B. B., Karmir Blur II 1949-1950, 1952. Piotrovsky, B.B. Karmir BlurIII, 1955. Piotrovsky, B.B., Urartu, 1969. Piotrovsky, B.B., Karmir Blur, 1970. Sevin, V., “Van Kalesinde Bir Kaya Mezarı ve Urartularda Ölü Yakma Geleneği”, Anadolu Araştırmaları, 8, 1980, 151-164. Toynbee, J.M.C., Death and Burial in the Roman World, New York, 1971. Urartu: Savaş ve Estetik, 2005. van Loon, Urartian Art, 1966.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin genel içeriği, öğrencilerden istenen beceri biçimi ve kaynakçaların açıklanmasından sonra Doğu Anadolu da Tarihöncesi Kültürler, Neolitik, Kalkolitik, ETR ve M.Ö. 13. Y.Y.'dan itibaren bölgede görülen Urartu Beylikler Dönemi, bunların Urartu ve Asur ile ilişkileri değerlendirildikten sonra Urartu Krallığı Kronolojisi, Urartu maden sanatı, dili, yazısı, dini, mitolojisi, askeri ve sivil mimarisi değerlendirildikten sonra Geç Krallar ve Krallığın Yıkılışını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı, öğrencilerden istenen beceri biçimi ve kaynakçaların açıklanması 1. Ders.ppt
2 Doğu Anadolu Coğrafyası 2. Ders.ppt
3 Doğu Anadolu da Tarihöncesi Kültürler, Neolitik, Kalkolitik, ETR 3. Ders.ppt
4 Doğu Anadolu’da Urartu Beylikler Dönemi 4. Ders.ppt
5 Asur kayıtlarında Urartular 5. Ders.ppt
6 Urartu-Asur ilişkileri 6. Ders.ppt
7 Değerlendirme 7. Ders.ppt
8 Urartu Krallığı Kronolojisi 8. Ders.ppt
9 Urartu Maden sanatı 9. Ders.ppt
10 Urartu Dil ve Yazısı 10. Ders.ppt
11 Urartu Dini ve Mitolojisi 11. Ders.ppt
12 Urartu Askeri ve Sivil Mimarisi 12. Ders.ppt
13 Geç Krallar ve Krallığın Yıkılışı 13. Ders.ppt
14 Değerlendirme 14. Ders.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452628 Urartu Medeniyeti hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
2 1452636 Urartu sanatı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1452652 Urartu mimarisi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1452665 Urartu sanatı hakkında bilgi sahibi olur.
5 1452667 Urartu ve çevre medeniyetler arasında kültürel ve sanatsal bağlamda ilişki kurarak mukayese edebilme yetisine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 4
3 5 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek