Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Akhaemenid sülalesinin bir mensubu olan II. Kyros tarafından kurulan Pers İmparatorluğu’nun kuruluşu, sınırları, Anadolu’daki Pers satraplık merkezleri ve satraplık yönetim modelleri hakkında bilgiler verilip, bu modeller ayrıntılı bir şekilde incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dyson, Robert H. Jr., “Problems of Protohistoric Iran as seen from Hasanlu,” Journal of Near Eastern Studies, XXIV, 1965, 193-217. Dyson, Robert H. Jr., “The Architecture of Hasanlu: Periods I to IV”, American Journal of Archaeology, LXXXI, 1977, 548-552. Dyson, Robert H. Jr., “The Achaemenid Painted Pottery of Hasanlu IIIA.”, Anatolian Iron Ages, IV, (Eds. A. Çilingiroğlu-R.J. Matthews), Anatolian Studies, IL, 1999a, 101-110. Dyson, Robert H. Jr., “Triangle-Festoon Ware Reconsidered”, Iranica Antiqua, XXXIV, 1999b, 115-144. Dyson, Robert H. Jr., “The Achaemenid Triangle Ware of Hasanlu IIIA”, Anatolian Iron Ages, IV, (Eds. A. Çilingiroğlu-R.J. Matthews), Anatolian Studies, IL, 1999c, 53-75. Haerinck, Ernie, “Painted pottery of the ArdabilStyle in Azerbaidjan (Iran)”, Iranica Antiqua, XIII, 1978, 75-91. Karaosmanoğlu, Mehmet, “İkinci Dönem Kazıları Işığında Altıntepe Apadanası”, Türk Tarih Kongresi, XV, Ankara, 2011. Kroll, Stephann, “Eine Schüssel der Triangle Ware aus Azarbaidschan”, Archäologische Mitteilungen aus Iran, VIII, 1975, 71-4. Parker, Anna, “Northeastern Anatolia: On the Periphery of Empires”, Anatolian Studies, IL, 1999, 133-141. Sevin, Veli, “Van/Karagündüz Kazılarının Işığında Doğu Anadolu Geç Demir Çağ Çanak Çömleği”, Karatepe’deki Işık, Halet Çambel’e Sunulan Yazılar, (Eds. G. Arsebük-M. J. Mellink-W. Schirmer), İstanbul, 1998, 715-726. Sevin, Veli, “Late Iron Age Pottery of the Van Region Eastern Anatolia: In the Light of the Karagündüz Excavations”, Festschrift für Manfred Korfmann Mauerschau, I, (Ed. R. Aslan), 2002, 475-482. Sevin, Veli-Özfırat, Aynur-Kavaklı, Ersin, “Karagündüz Höyüğü 1998 Yılı Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, XXI-1, Ankara, 1999a, 409-420. Summers, Geoffrey, “Archaeological Evidence for the Achaemenid Period in Eastern Turkey”, Anatolian Studies, XLIII, 1993, 85-108. Yiğitpaşa, Davut, “Erzurum Müzesi'nden Bir Grup Geç Demir Çağ Çanak Çömleği”, Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu/The Fifth Internarional Symposium of Van Lake Region, V, (Ed. O. Belli), Van, 2010, 33-55.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İran'da M.Ö. 550-330 yılları arasında hüküm sürmüş olan Pers İmparatorluğu içerisinde bir sülale olan Akhamenid Hanedanlığı ve ilk kralları olan I. Darios, II. Kambises, II. Darios ve III. Darios’un hükümdarlıkları, Krallığın yayılım alanı, Susa, Ekbatana, Babilon, Pasargadai ve Persepolis gibi krali kentlerdeki inşa faaliyetleri, Askeri ve Dini mimarisi değerlendirildikten sonra Pers Dönemi Anadolu Satraplıkları, Doğu Anadolu Satraplığı ve tartışmalar, Doğu Anadolu’daki Akhamenid kale ve yerleşim alanları, Yazı ve dilleri, Dini inançları, I. Kserkses’in hükümdarlığı ve Pers İmparatorluğu'nun çöküşünü içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar ve kaynakçalar 1. Ders.ppt
2 Akhamenid Hanedanlığı ve ilk krallar 2. Ders.ppt
3 I. Darios, II. Kambises, II. Darios ve III. Darios’un hükümdarlıkları 3. Ders.ppt
4 Akhamenid Krallığı’nın yayılım alanı 4. Ders.ppt
5 Susa, Ekbatana, Babilon, Pasargadai ve Persepolis’teki inşa faaliyetleri 5. Ders.ppt
6 Askeri ve Dini mimari 6. Ders.ppt
7 Pers Dönemi Anadolu Satraplıkları 7. Ders.ppt
8 Değerlendirme 8. Ders.ppt
9 Doğu Anadolu Satraplığı ve tartışmalar 9. Ders.ppt
10 Doğu Anadolu’daki Akhamenid kale ve yerleşim alanları 10. Ders.ppt
11 Yazı ve dilleri 11. Ders.ppt
12 Dini inançları 12. Ders.ppt
13 I. Kserkses’in hükümdarlığı ve Pers İmparatorluğu'nun çöküşü 13. Ders.ppt
14 Değerlendirme 14. Ders.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452669 Akhamenid Dönemi hakkında genel bilgiler yanında Anadolu'da görülen izleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
2 1452672 Anadolu'daki Akhamenid Dönem merkezleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1452673 Satraplık merkezleri hakkında detaylı bilgilere ulaşır.
4 1438067 Akhamenid Yazı ve dilleri, Dini inançları hakkında bilgi sahibi olur.
5 1438069 I. Kserkses’in hükümdarlığı ve Pers İmparatorluğu'nun çöküşü hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5
3 5 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 5
5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek