Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK612 Mitoloji Yorumları 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencileri, mitolojinin ne olduğunu, mitoloji ve din arasındaki ilişkileri, dinlerdeki ve yaşamımızdaki fonksiyonunu anlamaya muktedir kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dinler ve Mitoloji hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alan Dundes (ed.), Sacred Narrative Reading in the Theory of Myth, Berkeley-California: University of California, 1984. Robert A. Segal, Myth A Very Short Introduction, Oxford-New York: Oxford University Press, 2004. Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, İstanbul: Simavi Yay. 1993. Andrew Von Hendy, Modern Construction of Myth, Bloomington: Indiana University Press, 2001. Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik, İstanbul: İz Yayıncılık, 2006. Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003. “Mitolojik Anlatı ve Kıssa Özel Sayısı” Milel ve Nihal, c.6, s.1, İstanbul: 2009. C. Batuk – E. Kuşcu, Rudolf Bultmann, Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2013. Claude Lévi-Strauss, Mit ve Anlam, İstanbul: İthaki, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Mitolojiye Giriş: Mit’in Anlamı ve Ne’liği 2. Hafta: Mit ve Anlam (Hemenötik) Sorunu 3. Hafta: Mitlerin Özellikleri ve Fonksiyonları 4. Hafta: Eskatoloji ve Mit: Rudolf Bultmann 5. Hafta: Sembolizm, Kutsal ve Mit: Mircea Eliade 6. Hafta: Yapısalcılık ve Mit: Claude Lévi Strauss 7. Hafta: Mit, Tarih ve Tarihselcilik: Paul Riceour 8. Hafta: Mit ve Varoluşçuluk: Kierkegaard & Paul Tillich 9. Hafta: Mit ve Psikanaliz: Sigmund Freud & Eric Fromm 10. Hafta: Mit ve Bilim: Giambattista Vico 11. Hafta: Mit, Sanat ve Edebiyat 12. Hafta: Mit ve Arkeoloji 13. Hafta: Modern Mitoloji Teorileri 14. Hafta: Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitolojiye Giriş: Mit’in Anlamı ve Ne’liği
2 Mit ve Anlam (Hemenötik) Sorunu
3 Mitlerin Özellikleri ve Fonksiyonları
4 Eskatoloji ve Mit: Rudolf Bultmann
5 Sembolizm, Kutsal ve Mit: Mircea Eliade
6 Yapısalcılık ve Mit: Claude Lévi Strauss
7 Mit, Tarih ve Tarihselcilik: Paul Riceour
8 Mit ve Varoluşçuluk: Kierkegaard & Paul Tillich
9 Mit ve Psikanaliz: Sigmund Freud & Eric Fromm
10 Mit ve Bilim: Giambattista Vico
11 Mit, Sanat ve Edebiyat
12 Mit ve Arkeoloji
13 Modern Mitoloji Teorileri
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227851 Genel olarak mitolojileri algılama yetisi gelişir.
2 1227853 Mitolojik ikonografiye ve mitlerin gelişimi konularına hakim olur.
3 1227855 Mit'lerin ortaya çıkışı konusunda mukayese yapabilme yetisi ortaya çıkar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama