Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Roma İmparatorluğunun sikke bastığı büyük önem verdiği coğrafyalardan biri olan Anadolu’da Roma Döneminde basılan imparatorluk ve eyalet sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P.R.Franke, Roma Döneminde Küçük Asya, Çev.N.Baydur- B.T.Baydur, 2007, A.R.Bellinger, Greek Mints under the Roman Empire, Essays Mattingly, 1956. K.W.Harl, Civic Coins and Civic Politics in the Roman East, 180-275, 1987. P.Kinns, Asia Minor, The Coinage of the Roman World in the Late Republic, 1987. K.Özdemir, Homonia (Anlaşma Sikkeleri) İ.Ü. Sos.Bil.Enst. Y.Lisans Tezi, 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Roma Numismatiğinin teknik terimleri ve kaynakça 2. Hafta: Roma Sikke Darbı 3. Hafta: Anadolu İmparatorluk Darphaneleri 4. Hafta: En önemli ikonografik figürler 5. Hafta: Lejantlar 6. Hafta: Birimler 7. Hafta: Eyalet Sikkelerinin genel özellikleri 8. Hafta: Ara Sınav 9. Hafta: Neokoros Kültü 10. Hafta: İkonografi 11. Hafta: Lejantlar 12. Hafta: Seminer 13. Hafta: Seminer 14. Hafta: Yarıyıl Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma Numismatiğinin teknik terimleri ve kaynakça
2 Roma Sikke Darbı
3 Anadolu İmparatorluk Darphaneleri
4 En önemli ikonografik figürler
5 Lejantlar
6 Birimler
7 Eyalet Sikkelerinin genel özellikleri
8 Ara Sınav
9 Neokoros Kültü
10 İkonografi
11 Lejantlar
12 Seminer
13 Seminer
14 Yarıyıl Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452696 Roma Dönemi sikkeleri hakkında genel bilgi edinir.
2 1452697 Anadolu'da görülen Roma Dönemi sikkelerini tanır ve mukayese edebilecek donanıma sahip olur.
3 1452698 Anadolu'da Roma Dönemi sikke sirkülasyonuna hakim olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek