Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927003 1 2 0

Dersin Amacı

M.Ö. 1. binlere kadar inen Yunan Sanatı'nın en çok geliştiği dönem M.Ö. 8-7. yüzyıllardır. Bu dönem Yunanlıların Yakındoğu kültürleri ile ticari ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemdir. Yunanlılar bu dönemde Yakındoğu sanatlarına özgü birçok şeyi kendi sanatlarına aktarmış ve bunları kendi buluşu gibi ortaya koymuştur. Bu ders bu etkilerin ne zaman ne derece olduğunun ortaya konulmasını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W. Buckert, Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, 2012. M. Bernal, Kara Athena, 2003. F. Işık, Uygarlık Anadolu'da Doğdu, 2012. E. W. Said, Oryantalizm, 1998. E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, 1999. T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, 2002. M. Mercouri, Das Mykenische Hellas Heimat Der Helden Homers, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Prehistorik dönemde görülen etkiler 2. Hafta: Miken heykel ve seramik sanatında görülen etkiler 3. Hafta: Geometrik dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler 4. Hafta: Oriantalizan dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler 5. Hafta: Arkaik dönem heykel sanatında görülen etkiler 6. Hafta: Arkaik dönem seramik sanatında görülen etkiler 7. Hafta: Arkaik dönem mimarisinde görülen etkiler 8. Hafta: Klasik dönem heykel sanatında görülen etkiler 9. Hafta: Ara Sınav 10. Hafta: Klasik dönem seramik sanatında görülen etkiler 11. Hafta: Klasik dönem mimarisinde görülen etkiler 12. Hafta: Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler 13. Hafta: Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler 14. Hafta: Günümüz Avrupa medeniyetindeki Yunan kültürünün etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 5 50 1
21 Rapor Sunma 5 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Prehistorik dönemde görülen etkiler
2 Miken heykel ve seramik sanatında görülen etkiler
3 Geometrik dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler
4 Oriantalizan dönem heykel ve seramik sanatında görülen etkiler
5 Arkaik dönem heykel sanatında görülen etkiler
6 Arkaik dönem seramik sanatında görülen etkiler
7 Arkaik dönem mimarisinde görülen etkiler
8 Klasik dönem heykel sanatında görülen etkiler
9 Ara Sınav
10 Klasik dönem seramik sanatında görülen etkiler
11 Klasik dönem mimarisinde görülen etkiler
12 Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler
13 Hellenistik dönem heykel sanatında görülen etkiler
14 Günümüz Avrupa medeniyetindeki Yunan kültürünün etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537907 Yunan mitolojisii üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
2 1537908 Yunan Mimarlık yapıları üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
3 1537909 Yunan Heyektraşlık eserleri üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir
4 1537910 Yunan Sreamik sanatı üzerindeki Yakındoğu etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 2 3 3
2 1 2 2 1 1 2 2
3 2 1 3 2 3 1 1
4 3 2 2 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek