Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Mitoloji’nin tanımı ve konuları, antik dönem Ege’deki kültürlerin oluşturduğu mitolojinin, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu Kültürlerindeki yazılı ve görsel belgelerdeki mitolojilerle karşılaştırılması; etkileşimleri ve oluşumları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Ana Tanrıça ve Doğurganlık, Milenyum Yayınları, 2012. K. Schefold, Frühgriechische Sagenbilder, 1964 H. Walter, Griechische Gotter, 1971 E. Simon, Die Götter Der Griechen, 1985 S.H. Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hıristiyan Mitosları, 1993 F. Gladstone Bratton, Yakın Doğu Mitolojisi, 1995 D. Rosenberg, Dünya Mitolojisi, Büyük Destan ve Söylenler Antolojisi, 1998 J. Bottero Gılgamış Destanı, Ölmek İstemeyen Büyük İnsan, 2005 G.T. Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Sümer ve Akad Mitolojisi 2. Hafta: Assur ve Babil Mitolojisi 3. Hafta: Pers ve Akamenid Mitolojisi 4. Hafta: Eski Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi 5. Hafta: Yeni Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi 6. Hafta: Anadolu Uygarlıklarının Mitolojisi 7. Hafta: Atalar Kültü 8. Hafta: Ana Tanrıça Kültü 9. Hafta: Ara sınav 10. Hafta: Hitit, Urartu, Frig Mitolojileri 11. Hafta: Yunan Mitolojisi, Tanrılar 12. Hafta: Yunan Mitolojisi, Kahramanlar 13. Hafta: Roma Mitolojisinde Tanrılar 14. Hafta: Roma Mitolojisi, Yerel Dinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
21 Rapor Sunma 5 50 1
22 Proje Hazırlama 5 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sümer ve Akad Mitolojisi
2 Assur ve Babil Mitolojisi
3 Pers ve Akamenid Mitolojisi
4 Eski Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi
5 Yeni Krallık Dönemi Mısır Mitolojisi
6 Anadolu Uygarlıklarının Mitolojisi
7 Atalar Kültü
8 Ana Tanrıça Kültü
9 Ara Sınav
10 Hitit, Urartu, Frig Mitolojileri
11 Yunan Mitolojisi, Tanrılar
12 Yunan Mitolojisi, Kahramanlar
13 Roma Mitolojisinde Tanrılar
14 Roma Mitolojisi, Yerel Dinler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227892 Mitolojiler arasındaki etkileşimleri ortaya koyarak mukayese edebilme ve tartışma yetisi güçlenir.
2 1227897 Mitolojik ikonografilerin kökeni hakkında bilgiler kazanılır.
3 1227899 Mitolojiler mukayese edilerek değerlendirebilme becerisi gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama