Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK620 Semboller ve İşaretler 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Sembollerin neden ve ne şekilde ortaya çıktığını, sembollerin dilini ve kullanım şeklini öğretmek. Farklı kültürler arasında kullanılan ortak sembolleri ve etkileşimlerini ortaya koymak. Eski çağlardan günümüze dek uzanan sembollerden yola çıkarak insanın düşünme ve resmetme çabasının arka planındaki gerçekleri saptayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K. Wilkinson Semboller ve İşaretler, 2011. M. Ateş, Mitolojiler ve Semboller, 2002. C. Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik, 2006. E. Simon, Die Götter der Griechen, 1998. E. Simon, Die Götter der Römer, 1990. M. Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. S. Fırat, 1993. E. Friedel, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Hıristiyanlık Öncesi Yaşam ve Efsane, Çev. N. Aça, 1999. D. Bayladı, Mitoloji Sözlüğü, 2005. R. Graves, Yunan Mitleri, 2004. R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, 2006. T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, 2002. J. Campell, Yaratıcı Mitoloji, 2003. J. Campell, İlkel Mitoloji, 2006. J. Campell, Batı Mitolojisi, 2003. J. Campell, Doğu Mitolojisi, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Sembol nedir? 2. Hafta: Sembollerin ortaya çıkışı ve nedenleri 3. Hafta: Göksel nesnelere ait semboller 4. Hafta: Yeryüzü sembolleri 5. Hafta: Hayvansal semboller 6. Hafta: Bitkisel semboller 7. Hafta: İnsan uzuvlarına ait semboller 8. Hafta: Tanrısal semboller 9. Hafta: Ara sınav 10. Hafta: Karışık yaratıklarla ilgili semboller 11. Hafta: Tek tanrılı dinlere ait semboller 12. Hafta: Çok tanrılı dinlere ait semboller 13. Hafta: Kahramanlık sembolleri 14. Hafta: Günümüz marka ve logolarında kullanılan semboller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 5 50 1
21 Rapor Sunma 5 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sembol nedir?
2 Sembollerin ortaya çıkışı ve nedenleri
3 Göksel nesnelere ait semboller
4 Yeryüzü sembolleri
5 Hayvansal semboller
6 Bitkisel semboller
7 İnsan uzuvlarına ait semboller
8 Tanrısal semboller
9 Ara Sınav
10 Karışık yaratıklarla ilgili semboller
11 Tek tanrılı dinlere ait semboller
12 Çok tanrılı dinlere ait semboller
13 Kahramanlık sembolleri
14 Günümüz marka ve logolarında kullanılan semboller

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452714 Sembol ve İşrateleri tanır ve bunları mukayese ederek tartışma ve değerlendirme becerisi gelişir.
2 1452716 Sembol ve işaretlerin anlamları ile ilgili bilgilere sahip olarak bunları tartışma ve değerlendirme becerisi açığa çıkar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.