Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anadolu Heykel Sanatı ve okulları, Anadolu yontusunun Grek Sanatı üzerine etkileri, Grek ve Roma heykel sanatına Anadolu’nun katkısı Hıristiyanlık Sonrası Anadolu Plastik Sanatına bakış konusunda detaylı bilgi sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. S. Young, Three early Great Tumuli: The Gordion Excavations Reports I (Ed. E.L. Kohler), 1981. G.K. Samms, The Phrygian Painted Pottery of Early Iron Age Gordion and Its Anatolian setting. R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture: A Handbook, 1991. A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990. B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture, vol. I, 1990. B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984. G. M. Richter, The Portraits of the Greeks, 1984. M. Fullerton, Greek Art, 2000. J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History, and Terminology, 1974. N. Spivey, Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings, 1997. J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, 1985. J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period and Sculpture in Colonies and Overseas, 1995. A. Stewart, Greek Sculpture: An Exploration, vols I and II, 1990. B. S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970. B. S. Ridgway, Fifth-century Styles in Greek Sculpture, 1981. B. S. Ridgway, Fourth-century Styles in Greek Sculpture, 1997. B. S. Ridgway, Roman Copies of Greek Sculpture, 1984. O. Palagia – J. J. Pollitt, Personal Styles in Greek Sculpture, 1996. C. Mattusch, Greek Bronze Statuary, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Kült yontuları 2. Hafta: Frig kabartmaları 3. Hafta: Siyasi propaganda yontuları 4. Hafta: Anadolu’da değişim ve İonia 5. Hafta: Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu 6. Hafta: Fildişi figürinler 7. Hafta: Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu ve Klasik Dönemin Ortaya çıkışı ve heykel okulları 8. Hafta: Değerlendirme 9. Hafta: Hellenistik Dönemde Heykelin Önemi 11. Hafta: Tanrı heykelleri 12. Hafta: İnsan heykelleri 13. Hafta: Roma İmparatorluk Çağında Heykele Bakış 14. Hafta: Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kült yontuları
2 Frig kabartmaları
3 Siyasi propaganda yontuları
4 Anadolu’da değişim ve İonia
5 Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu
6 Fildişi figürinler
7 Batı Anadolu Arkaik Dönem Yontusu ve Klasik Dönemin Ortaya çıkışı ve heykel okulları
8 Değerlendirme
9 Hellenistik Dönemde Heykelin Önemi
10 Tanrı heykelleri
11 Tanrı heykelleri
12 İnsan heykelleri
13 Roma İmparatorluk Çağında Heykele Bakış
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539380 Grek Heykeltraşlık eserleri üzerine genel bilgi sahibi olur.
2 1539381 Grek Heykeltraşlık eserleri üzerinde görülen Anadolu medeniyetlerinin etkileri hakkında bilgi sahibi olarak gözlemlediği eserleri bu açıdan ele alarak değerlendirebilme becerisi kazanır.
3 1539382 Grek Heykeltraşlık eserleri üzerinde görülen Anadolulu etkiler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek