Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kültürlerin oluşum sürecinde kurulan yerleşim birimleri ve kentleşme sürecinin arkeoloji disiplini içinde öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ast. Prof. Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ADAMS, R.M. - Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use of the Central Floodplain of the Euphrates (Chicago, 1981); AKTÜRE, S. - Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri (İstanbul, 1994); ALGAZE, G. - The Uruk World System (Chicago, 1993); BRAIDWOOD, R.J. - Tarih Öncesi İnsan (İstanbul 1995); CHILDE, G. - Tarihte Neler Oldu (Ankara 1974); Kendini Yaratan İnsan, İnsanın Çağlar Boyu Gelişi (Ankara 1996); ÇEVİK, Ö. - Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, Kuramsal Bir Değerlendirme (İstanbul, 2005); DOLUKHANOV, P. - Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı (Ankara, 1998); FRANGIPANE, M. - Yakındoğu'da Devletin Doğuşu (İstanbul, 2002); HODDER, I. - Çatalhöyük : Leoparın Öyküsü (İstanbul, 2006); HODDER, I. & HUTSON, S. - Geçmişi Okumak, Arkeoloji Yorumunda Güncel Yaklaşımlar (Cambridge, 1987); HOUT, J.-L. ve diğ. (Ed.) - Ketlerin Doğuşu (Ankara, 2000); JASANOFF, J..H.- Hittite & the Indo-European Verbs (Oxford, 2005); MAISELS, C.K. - Uygarlığın Doğusu (İstanbul, 1999); MARINGER, J. - The Gods of Prehistoric Man: History of Religion (New York, 2002); MITHEN, S.- Aklın Tarihöncesi (Ankara, 1999); ÖZDOĞAN, M. & BAŞGELEN, N. (Ed.) - Türkiye’de Neolitik Dönem. Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı - Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (İstanbul, 2007); ÖZBEK, M. - Dünden Bugüne İnsan (İstanbul, 2000); RENFREW, C. - Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins (Cambridge, 1987); RENFREW, C. & BAHN, P. - Archaeology: Theories, Methods and Practies (London, 1996); SANDERS, N.K. - Sea Peoples: Warriors of the ancient Mediterranean (London, 1985); SCHIDT, K. - Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe, En Eski Tapınağı Yapanlar (İstanbul, 2007); ŞENEL, A. - İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (Ankara, 1995); Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş (Ankara, 1995).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Anadolu ve Yakındoğu'da toplumların göçebelikten yerleşik düzene geçişi, yerleşim yerlerinin seçmesindeki etkenler, üretim-tüketim ilişkileri bakımından yerleşim stratejileri, köyden kente geçiş süreci, eski toplumlarda kentleşme kuramları, kentlerin gelişimi ve bölgesel planlamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göç Yolları ve Geçici İskân Alanları yok yok OMÜ.ARK.630 (1).pdf
2 Yerleşim Alanlarının Seçimi ve Çevresel Koşulların Etkileşimi yok yok OMÜ.ARK.630 (2).pdf
3 “Dikey” ve “Yatay” Tabakalanma yok yok OMÜ.ARK.630 (3).pdf
4 “Gelişkin Köy” Örneği: Çatalhöyük Modeli. yok yok OMÜ.ARK.630 (4).pdf
5 Önasya 'da Kentleşme Sürecinin Başlangıcı yok yok OMÜ.ARK.630 (5).pdf
6 İlk Kent Modelleri, Anahtar sistem: Obeyd Modeli yok yok OMÜ.ARK.630 (6).pdf
7 İlk Kent Modelleri, Anahtar sistem: Uruk Modeli yok yok OMÜ.ARK.630 (7).pdf
8 Anadolu Erken Tunç Çağı Kent Sistemi Örneğinde Troya Yerleşimi yok yok OMÜ.ARK.630 (8).pdf
9 Assur Ticaret Kolnileri Çağı’nda Anadolu Kentleri ve Kültepe Örneği yok yok OMÜ.ARK.630 (9).pdf
10 Boğazköy/Hattuşa Topografyasını ve Yerleşim İlişkisi yok yok OMÜ.ARK.630 (10).pdf
11 Anadolu Yerleşimlerinde Alt Yapı Sistemleri yok yok OMÜ.ARK.630 (11).pdf
12 Anıtsal Yapılar ve Kentsel Konumları: Kamusal ve İdari Yapılar yok yok OMÜ.ARK.630 (12).pdf
13 Anıtsal Yapılar ve Kentsel Konumları: Dini Yapılar yok yok OMÜ.ARK.630 (13).pdf
14 “Açık Alan” Kullanımı ve Organizasyon yok yok OMÜ.ARK.630 (14).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327638 Yerleşime geçiş ve gelişim süreçlerini izleyebilecek.
2 1327640 Köy ekonomisi ve sosyal yaşamını kurgulayabilecek.
3 1327641 Yerel ve bölgelerarası yerleşim modellerini sınıflandırabilecek
4 1327642 Köyden kente geçiş sürecini tartışabilecek.
5 1327644 Yerleşim sistemlerini modelleyebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70837 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 70838 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 70839 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 70840 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 70841 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 70842 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 70843 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 3 5
2 5 4 4 4 5 5 4
3 3 4 5 5 3 4 4
4 4 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek