Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’nın başlangıcına dek Anadolu Uygarlıklarının özelliklerini tanıtmak, ortaya çıkışlarını ve gelişim süreçlerini kronolojik olarak izlemek, karakteristik kültür özelliklerini ortaya koymak, çağdaş çevre kültür bölgeleriyle karşılaştırmak ve özgün yönlerini/farklılıklarını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ast. Prof. Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALKIM, U.B. - Anatolien I. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Jahrtausends v. Chr. (München, 1968); AKTÜRE, S. - Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri (İstanbul, 1994); AKURGAL, E. - Anadolu Uygarlıkları (İstanbul, 1993); BLEGEN, C.W. ve diğ - Troy I: The First and Second Settlements (Princeton, 1950); Troy II: The Third, Fourth and Fifth Settlements (Princeton, 1951); HARMANKAYA, S. & B. ERDOĞU - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-4a/4b: İlk Tunç Çağı (İstanbul, 2002); MELLAART, J. - The Chalcolithic and Early Bronze Age in the Near East and Anatolia (Beirut, 1966); ORTHMANN, W.; Die Keramik Der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien (Bh: IstF 24) (Berlin, 1963); PARZINGER, H. - Studien zur Chronologieund Kulturgeschichte der Jungstein, Kupfer und Frühenbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus (Mainz, 1993); SEVİN, V. - Eski Anadolu ve Trakya (İstanbul 2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Uygarlıkları; temel kavramlar ve terminolojisi; kültürel gelişimi, dönem özellikleri, kronolojileri; dönemlere göre başlıca merkezler, yerleşim özellikleri, mimari, sanat, din, ölü gömme gelenekleri; çağdaş çevre kültür bölgeleri ile olan ilişkileri ve tüm bunların genel değerlendirilmeleridir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Tunç Çağı’nın Tanımı, Terminolojisi, Kronolojisi ve Temel Kavramları. yok yok
2 Erken Tunç Çağı I’de Batı Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
3 Erken Tunç Çağı I’de Orta Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
4 Erken Tunç Çağı I’de Doğu Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
5 Erken Tunç Çağı I’de Güneydoğu Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
6 Erken Tunç Çağı II’de Batı Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
7 Erken Tunç Çağı II’de Orta Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
8 Erken Tunç Çağı II’de Doğu Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
9 Erken Tunç Çağı II’de Güneydoğu Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
10 Erken Tunç Çağı III’de Batı Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
11 Erken Tunç Çağı III’de Orta Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
12 Erken Tunç Çağı III’de Doğu Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
13 Erken Tunç Çağı III’de Güneydoğu Anadolu Kültür Bölgeleri. yok yok
14 Erken Tunç Çağı Kültür Bölgelerinin Genel Değerlendirmesi yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537635 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu kültürünün kaynaklarını ve çevre kültür bölgeleri ile olan münasebetleri muhakeme edebilecek.
2 1537636 Başlangıcından Erken Tunç Çağı’nın sonuna dek Anadolu ve çevre kültür bölgeleri ile olan münasebetleri açıklayabilecek ve Maddi buluntuları ait oldukları dönemlere göre kronolojik ve tipolojik açıdan tasnif edebilecek.
3 1537637 Kronolojik olarak maddi buluntu ve mimari gibi yönleriyle Anadolu Erken Tunç Çağ kültürlerini ayırt edebilecek ve maddi buluntuları ait oldukları dönemlere göre kronolojik ve tipolojik açıdan tasnif edebilecek.
4 1537638 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu’nun kentleşme sürecini izleyebilecek.
5 1537639 Anadolu Erken Tunç Çağı özelliklerini karakteristik yönleriyle tanıyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 3 5
2 4 5 4 5 5 5 4
3 4 5 4 3 4 5 4
4 3 5 4 5 4 4 5
5 5 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek