Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

M.Ö.4. ve 3. binyılda Doğu ve Batı kültürleri arasındaki, siyasi, ticari ve dinsel ilişkileri anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ast. Prof. Dr. Atila TÜRKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALGAZE, G. - The Uruk World System (Chicago, 1993); ALRAM-STERN, E. - Die ӓgӓische Frühzeit, 2. Seri, Forschungsbericht 1975-2002, 2. Band: Die Frühbronzezeit in Griechenland mit Ausnahme von Kreta, Teil 1 und 2 (Wien, 2009); BRAIDWOOD, R.J.; - Tarih Öncesi İnsan (İstanbul 1995); CHILDE, G. - Doğu’nun Prehistoryası (Ankara, 1971); ÇEVİK, Ö. - Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, Kuramsal Bir Değerlendirme (İstanbul, 2005); DOLUKHANOV, P.; Eski Ortadoğu'da Çevre ve Etnik Yapı (Ankara, 1998); FINKELBERG, M. – Greeks and Pre-Greeks Aegean Prehistoriy and Greek Heroic Tradition (Cambridge, 2005); FRANGIPANE, M. - Yakındoğu’da Devletin Doğuşu (İstanbul, 2002); GOODY, J. - The Logic of Writing and the Organization of Society (Cambridge, 1989); HOUT, J.-L. - Les premieres villageois de Mésopotamie, du village à la ville (Paris, 1994); HOUT, J.-L. ve diğ. (Ed.) - Ketlerin Doğuşu (Ankara, 2000); JASINM, S.A. - The Ubaid perod in Iraq (Oxford, 1985); JOHNSON, G.A. - Local Exchange and Early state development in southern Iran (Ann Arbor, 1973); LAZAROVICI, C.-M. ve diği. – Cucuteni A Great Civilization of the Prehistoric World (Palatul, 2009); MAISELS, C.K. - Uygarlığın Doğusu (İstanbul, 1999); MANSEL, A. M. - Ege ve Yunan Tarihi, (Ankara, 1971); MELLAART, J - Eski Yakındoğu'nun En Eski Uygarlıkları (İstanbul, 1988); NORRIS, M. – Greek Art from Prehistoric to Classical A Resource for Educators The Metropolitan Museum of Art (New York, 2000); PENGLASE, C. – Greek Myths and Mesopotamia Paralles and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod (New York, 1997); ROAF, M.- Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: Mezopotamya ve Eski Yakındoğu (İstanbul, 1996); ŞENEL, A. - İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi (Ankara, 1995); TSETSKHLADZE, G.R. (Ed.) – Ancient Greeks West and East (Leiden, 1999).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

M.Ö. 4. ve 3. Binyılda Doğu ve Batı Kültürlerindeki maddi buluntu unsurları ve buluntu yerleri, bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların karşılaştırmalı incelenmesi. 1. Hafta: Fiziki Coğrafya ve Hammadde Kaynakları. 2. Hafta: M.Ö.4 Binyıl öncesinde Doğu-Batı İlişkileri. 3. Hafta: M.Ö.4. Binyıl Doğu Kültürlerinde Yerleşim Modelleri. 4. Hafta: M.Ö.3. Binyıl Doğu Kültürlerinde Yerleşim Modelleri. 5. Hafta: M.Ö.4. Binyıl Batı Kültürlerinde Yerleşim Modelleri. 6. Hafta: M.Ö.4. Binyıl Batı Kültürlerinde Yerleşim Modelleri. 7. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Arasındaki Geçiş Bölgeleri. 8. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Mimari. 9. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Keramik. 10. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Tasvirli Sanat Eserleri. 11. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Küçük Eserler. 12. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda “Doğu” İlişkilerinin Değerlendirilmesi. 13. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda “Batı” İlişkilerinin Değerlendirilmesi. 14. Hafta: M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı İlişkilerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fiziki Coğrafya ve Hammadde Kaynakları.
2 M.Ö.4 Binyıl öncesinde Doğu-Batı İlişkileri.
3 M.Ö.4. Binyıl Doğu Kültürlerinde Yerleşim Modelleri.
4 M.Ö.3. Binyıl Doğu Kültürlerinde Yerleşim Modelleri.
5 M.Ö.4. Binyıl Batı Kültürlerinde Yerleşim Modelleri.
6 M.Ö.4. Binyıl Batı Kültürlerinde Yerleşim Modelleri.
7 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Arasındaki Geçiş Bölgeleri.
8 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Mimari.
9 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Keramik.
10 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Tasvirli Sanat Eserleri.
11 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı Kültürlerinde Küçük Eserler.
12 M.Ö.4. ve 3. Binyılda “Doğu” İlişkilerinin Değerlendirilmesi.
13 M.Ö.4. ve 3. Binyılda “Batı” İlişkilerinin Değerlendirilmesi.
14 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ile Batı İlişkilerinin Karşılıklı Değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253139 Doğu ve Batı kültürlerinin M.Ö.4. ve 3. Binyıldaki özgün yönlerini ortaya koyabilecek.
2 1253140 Doğu ve Batı kültürlerinin M.Ö.4. ve 3. Binyıldaki ithal buluntu unsurlarını tanıyabilecek.
3 1253141 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ve Batı arasındaki ticari güzergâhları çizebilecek.
4 1253142 M.Ö.4. ve 3. Binyılda Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin sebebini açıklayabilecek.
5 1253143 M.Ö.4. ve 3. Binyıl sonrasında Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin sürekliliğini ortaya koyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama