Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan yetiştiriciliğinde entansif şartlarda üretimin daha iyi yapılabilmesi için hayvanların verim kayıtlarının tutulmasının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç.Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, ıslah ve üretim amaçlı işletmelerde tutulması gereken verim kayıtları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvancılık işletmelerinde kayıt tutmanın önemi
2 Hayvancılıkta kullanılan numaralandırma yöntemleri
3 Sığır yetiştiriciliğinde dölverimi kayıtları
4 Sığır yetiştiriciliğinde büyüme kayıtları
5 Sığır yetiştiriciliğinde süt verimi kayıtları
6 Sığır yetiştiriciliğinde et verimi kayıtları
7 Koyun yetiştiriciliğinde dölverimi, et verimi ve yapağı verimi kayıtları
8 VİZE SINAVI
9 Koyun yetiştiriciliğinde süt verimi kayıtları
10 At yetiştiriciliğinde kayıtlar
11 Kanatlı yetiştiriciliğinde kuluçkahane kayıtları
12 Kanatlı yetiştiriciliğinde etlik piliç kümesi kayıtları
13 Kanatlılarda yumurtacı kümesi kayıtları
14 Kanatlılarda damızlık kümesi kayıtları
15 Kayıt ve verim kontrollerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292609 Sığır yetiştiriciliğindeki kayıtları söyleyebilir.
2 1292610 Koyun yetiştiriciliğindeki kayıtları söyleyebilir.
3 1292611 Kanatlı yetiştiriciliğindeki kayıtları söyleyebilir.
4 1292612 Verim kayıtlarını okuyarak sürü hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 5 5
2 5 4 4 5 5 5 4
3 4 4 4 5 4 4 4
4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek