Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, çiftlik hayvanlarının çeşitli özelliklerindeki varyasyonu inceleyerek, bu varyasyondan yaralanma yollarının öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç .Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Yard. Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Islahı, Mehmet Evrim, Halil Güneş, 1996. Hayvan Islahı, Kumlu S., 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, fenotipik varyans, kalıtım derecesi, seleksiyon ve seleksiyon metotları, akrabalı yetiştirme, korrelasyon, tekrarlama derecesi ve melezleme konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karakter, Fenotip, Genotip ve Çevre Tanımı ve Özellikleri
2 Fenotipik varyans
3 Kalıtım Derecesinin Tanımı ve Hayvan Islahındaki Önemi
4 Kalıtım derecesinin hesaplanması
5 Tekrarlama derecesi
6 Seleksiyon ve genetik etkileri
7 Genetik ilerleme, ara sınav
8 Seleksiyon entansitesi,
9 Seleksiyonun isabet derecesi
10 Seleksiyon yöntemleri
11 Akrabalı yetiştirme
12 Korelasyon
13 Melezleme ve yöntemleri
14 Hayvancılıkta melezleme uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218416 Hayvan ıslahında kullanılan temel kavramları bilir.
2 1218433 Seleksiyon yöntemlerini bilir.
3 1218440 Akrabalı ve saf yetiştirmeyi tanımlayabilir.
4 1218449 Melezleme ve melezleme yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 4 4
2 3 4 4 3 4 5 5
3 3 4 4 3 4 5 5
4 3 4 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek