Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan yetiştiriciliği ile temel istatistik kavramlar arasında ilişkinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. .Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyoistatistik ders notları, Mehmet Evrim Biyoistatistik ders notları,Ceyhan ÖZBEYAZ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel biyoistatistik kavramlar, populasyon parametreleri, önemlilik testleri ve hayvan yetişticiliği için gerekli testler ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistiğe giriş
2 Verilerin sınıflandırılması
3 Populasyon parametreleri
4 Dağılımın yaygınlık ölçüleri
5 Tablo, grafik yapım kuralları
6 Populasyon ortalamasının güven ölçüleri
7 Teorik dağılımlar
8 Populasyon ortalamasının önemlilik testleri, ara sınav
9 Varyans analizi
10 Ki kare testi
11 Korrelasyon
12 Regresyon
13 Korrelasyon ve regresyonun uygulama sahaları
14 Doğrusal modeler, BLUP

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447645 Bilimsel çalışmalarda hipotez kurabilir
2 1447650 Kurulan bu hipotezi istatistik yöntemlerle test edebilir.
3 1447661 Çıkan sonuçları yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78270 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 78271 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 78272 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78273 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 78274 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 78275 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 78276 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4
2 4 4 5 4 5 4 4
3 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek