Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Süt sığırcılığında entansif şartlarda üretimin daha iyi yapılabilmesi için süt sığırlarının temel özelliklerinin ve temel yetiştiricilik kavramlarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özbeyaz C Sığır Yetiştiriciliği Ders Notları. Ankara 2. Alpan O Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. Anlara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, süt sığırı yetiştiriciliğinin temel ilkeleri, dölverimi, süt verimi, süt verimini etkileyen faktörler ve sağım hijyeni ele alınacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süt sığırı yetiştiriciliğinde genel ilkeler
2 Sütçü sığır ırkları
3 Süt sığırı yetiştirme metodları
4 Süt sığırlarında damızlık seçimi
5 Süt sığırlarında dölverimi
6 Meme özellikleri ve laktation
7 Süt sığırlarında süt verimini etkileyen faktörler+VİZE SINAVI
8 Süt sığırlarının bakım ve beslemesi
9 Süt sığırlarında vücut kondisyon skoru
10 Genç hayvanların bakımı ve büyütülmesi
11 Süt sığırcılığında pratik işler
12 Süt sığırlarında sağım ve sağım hijyeni
13 Süt sığırı barınakları
14 Gübre yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224324 Süt sığırlarının yaşayabileceği koşulları söyleyebilir.
2 1224332 Süt sığırlarında damızlık seçimi kriterlerini söyleyebilir.
3 1224360 Süt sığırlarında sürü yönetimi kriterlerini söyleyebilir.
4 1224369 Süt sığırlarının barınaklarındaki ekipmanları ve fonksiyonlarını söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 3 5
2 5 4 4 4 4 3 5
3 5 4 5 5 4 5 5
4 5 3 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek