Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO608 Sığır Besiciliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Entansif şartlarda sığır eti üretiminin daha iyi yapılabilmesi için besi yöntemlerinin ve besiciliğin temel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Alpan O. 1992 Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. Ankara 2- Arpacık R. 1995 Entansif Sığır Besiciliği. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, besi çitliklerinde et kalitesini, verimliliği ve karlılığı artıran uygulamalar ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığır besiciliğinin tanımı ve ekonomiye yararları 1. Sığır Besiciliğinin Tanımı ve Ekonomiye Yararları.pptx
2 Sığır besiciliğinde genel ilkeler 2. Sığır Besiciliğinde Genel İlkeler.pptx
3 Türkiye’de ve Dünya’da sığır eti üretimi 3. Dünya'da ve Türkiye'de Sığır Eti Üretimi.pptx
4 Besi yöntemleri 4. Besi Yöntemleri.pptx
5 Besi performansı ve besi performansını etkileyen faktörler 5. Besi Performansı ve Besi Performansını Etkileyen Faktörler.pptx
6 Besi sığırlarında kesim özellikleri 6. Besi Sığırlarında Kesim Özellikleri.pptx
7 Besi sığırlarında karkas özellikleri+VİZE SINAVI 7. Besi Sığırlarında Karkas Özellikleri.pptx
8 Sığır karkaslarında değerli et miktarını etkileyen faktörler 8. Sığır Karkaslarında Değerli Et Miktarını Etkileyen Faktörler.pptx
9 Sığır karkaslarında et kalite özellikleri
10 Kasaplık sığır ve karkasların sınıflandırması 10. Kasaplık Sığır ve Karkasların Sınıflandırılması.pptx
11 Avrupa Birliği karkas sınıflandırma sistemi
12 Besi sığırı barınakları 12. Besi sığırı barınakları.ppt
13 Besi sığırlarında sağlık kontrolü ve koruyucu yöntemler
14 Besi sığırlarında kullanılan yem katkı maddeleri 14. Besi Sığırlarında Kullanılan Yem Katkı Maddeleri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222473 Sığır besiciliğinde besi performansını etkileyen faktörleri söyleyebilir
2 1222505 Kasaplık sığır karkaslarını sınıflandırma kriterlerini söyleyebilir
3 1222518 Besi sığırlarında sağlık koruma ve kontrol yöntemlerini söyleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5
2 4 4 3 3 5 5 5
3 4 3 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek