Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Koyun ırkların özelliklerini dikkate alarak bunların bilimsel ve rasyonel bir şekilde yetiştirilmenin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof Dr.Filiz AKDAĞ, Assoc.Prof Dr.Dr.Bülent TEKE, Assist Prof Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koyun Yetiştiriciliği, Prof. Dr. Halil AKÇAPINAR Beverley Randell, Sheep, PM animal facts, 1997. Ronald V Diggins, Clarence E Bundy, Sheep Production, Literary Licensing, 2012. James R Gillespie, Frank B Flanders, Modern livestock and poultry production, Clifton Park, 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koyun ırklarını tanıtmak, ırkların verim özellikleri, barınak özellikleri hakkında bilgi vermektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koyunun önemi ve evcitmenin etkileri
2 Koyunların vucut yapısı ve verim özellikleri
3 Koyunlarda dişlerden yaş tayini
4 Koyunlarda döl verimi ve döl verimini etkileyen faktörler
5 Koyunlarda gebelik ve bakım
6 Koyunlarda büyüme ve etkileyen faktörler
7 Koyunlarda et verimi ve etkileyen faktörler VİZE SINAVI
8 Koyunlarda karkas derecelendirme
9 Koyunlarda laktasyon ve süt verimi
10 Koyunlarda yapağı verimi
11 Dünyadaki koyun ırkları
12 Türkiye koyun ırkları 1
13 Türkiye koyun ırkları 2
14 Koyun barınakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448035 Koyun ırkları ile ilgili bilgi verebilir.
2 1448039 Koyunların verimleri ile ilgili bilgi verebilir.
3 1448044 Koyunlarda dişlerden yaş tayini yapabilir.
4 1448047 Koyun barınakları ile ilgili bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78270 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 78271 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 78272 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 78273 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 78274 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 78275 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 78276 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 4
2 4 4 4 5 4 4 5
3 4 3 4 4 5 4 4
4 4 4 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek