Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Keçi ırkların özelliklerini dikkate alarak bunların bilimsel ve rasyonel bir şekilde yetiştirilmenin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr.Filiz AKDAĞ, Assoc. Prof. Dr.Bülent TEKE, Assist Prof Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keçi Yetiştiriciliği, Prof Dr Hıdır DEMİR C.P. Peacock, Improviding goat production in the tropics: a manual for development workers, Oxfam, 1996. Barbara Vincent, Farming meat goats: breeding, production and marketing, Collingwood, 2005. David Mackenzie, Goat Husbandry, Faber and Faber, 2011.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Keçi ırklarını tanıtmak, ırkların verim özellikleri, barınak özellikleri hakkında bilgi vermektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Keçinin önemi ve evcitmenin etkileri
2 Keçilerin vucut yapısı ve verim özellikleri
3 Keçilerde dişlerden yaş tayini
4 Keçilerde döl verimi ve döl verimini etkileyen faktörler
5 Keçilerde gebelik ve bakım
6 Keçilerde büyüme ve etkileyen faktörler
7 Keçilerde et verimi ve etkileyen faktörler VİZE SINAVI
8 Keçilerde karkas derecelendirme
9 Keçilerde laktasyon ve süt verimi
10 Türkiye’de Saanen yetiştiriciliği
11 Dünyadaki keçi ırkları
12 Türkiye keçi ırkları 1
13 Türkiye keçi ırkları 2
14 Keçi barınakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222916 Keçi ırkları ile ilgili bilgi verebilir.
2 1222918 Keçilerin verimleri ile ilgili bilgi verebilir.
3 1222940 Keçilerde dişlerden yaş tayini yapabilir.
4 1222956 Keçi barınakları ile ilgili bilgi verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5
2 4 4 5 5 4 5 4
3 4 5 4 4 5 5 4
4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek