Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, domuz yetiştirme tekniği konusunda temel bilgilerin verilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç .Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Dr. Bülent TEKE, Yard. Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Domuz Yetiştiriciliği Ders Notları, Filiz Akdağ, 2010. Introduction to Animal Science , Stephen Damron, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Domuz ırklarını, yetiştirme tekniklerini ve sağlık koruma ve koruyucu önlemleri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve AB domuz yetiştiriciliğinin önemi
2 Domuz ırkları
3 Genel verim özellikleri
4 Domuzlarda östrus ve gebelik
5 Domuzlarda doğum ve laktasyon
6 Temel yetiştirme teknikleri
7 Alternatif yetiştirme teknikleri
8 ara sınav, Barınak ve ekipmanlar
9 Damızlık bakım ve yönetimi
10 Yavru bakımı
11 Domuz besisi
12 Kesim ve karkas özellikleri
13 Besiyi ve karkası etkileyen faktörler
14 Sağlık koruma ve koruyucu önlemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223951 Domuz ırklarını ve özelliklerini bilir.
2 1223955 Domuz yetiştiriciliğinde bakım ve yönetimi bilir.
3 1223964 Domuz yetiştiriciliğinde sağlık koruma kurallarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 3
2 4 4 4 3 4 3 3
3 4 4 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek