Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO617 Sürü Sağlığı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çiftlik hayvanlarında verimliliğinin artırılmasını ve hayvan sağlığı kurallarının öğrenilmesini amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Radostits OM, Blood DC 1985 Herd Health

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, çiftliklerde üretim için kullanılan evcil hayvanların sağlık programları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürü sağlığı kavramı
2 Sürü sağlığı programının faydaları
3 Sürü sağlığı ve üretim arasındaki ilişki
4 Üreme etkinliğinin devamlılığı
5 Mastitis control programları
6 Buzağılarda sağlık yönetimi
7 Sütçü ırk sığırlarda sürü sağlığı: Barınak, ve yönetim+VİZE SINAVI
8 Sütçü ırk sığırlarda sürü sağlığı: Yetiştirme programları
9 Besi sığırlarında sürü sağlığı
10 Koyun ve keçi sürülerinde sağlık yönetimi
11 Domuz sürülerinde sağlık yönetimi
12 Kanatlı kümeslerinde sağlık yönetimi
13 Yetiştiricilikte kullanılan dezenfektanlar ve kimyasallar
14 Sürü sağlığı programlarında verilerin tutulması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223931 Sürü sağlığı kavramını tanımlayabilir.
2 1223933 Çiftlik hayvanlarının sağlık programlarını düzenleyebilir.
3 1223942 Sürü sağlığı programlarını etkileyen faktörleri söyleyebilir.
4 1223946 Sürü sağlığı programlarında kayıt tutma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 3 3 5
2 5 4 5 5 4 5 5
3 5 4 5 5 4 5 5
4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek