Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Laboratuvar hayvanlarının üretiminin daha iyi yapılabilmesi için hayvanların temel özelliklerinin ve temel yetiştiricilik kavramlarının öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç Dr. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pyraz Ö. 2000 .Laboratuvar Hayvnaları Bilimi Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, deneylerde sıklıkla kullanılan soğuk kanlı ve sıcak kanlı hayvanların yetiştiriciliği ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoetik kavramı, Dünya ve Türkiye’deki yasal düzenlemeler
2 Deney hayvanlarında standartlaştırma ve tanımlanmış hayvan kavramı
3 Hayvan barınaklarının genel özellikleri
4 Deneme ve üretim programlarının hazırlanması
5 Deney hayvanlarını seçimi, deneme ve üretimde hijyen kuralları
6 Yetiştirme yöntemleri
7 Soğukkanlı hayvanların yetiştirilmesi+VİZE SINAVI
8 Fare yetiştiriciliği
9 Gerbil yetiştiriciliği
10 Hamster yetiştiriciliği
11 Kobay yetiştiriciliği
12 Tavşan yetiştiriciliği
13 Köpek-kedi yetiştiriciliği
14 Domuz yetiştiriciliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222777 Laboratuvar hayvanlarının yaşayabileceği koşulları söyleyebilir
2 1222790 Laboratuvar hayvanlarının yetiştirme yöntemlerinin neler olduğunu söyleyebilir.
3 1222792 Biyoetik kurallar çerçevesinde deney hayvanlarının kullanımını tanımlayabilir
4 1222829 Laboratuvar hayvanlarının barınaklarındaki ekipmanları ve fonksiyonlarını söyleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek