Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO622 Hayvan Davranışları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan davranışları ile çiftlik hayvanları yetiştiriciliği ve refahı arasındaki ilişkinin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Dr.Filiz AKDAĞ, Assoc.Prof.Dr.Bülent TEKE, Assist.Prof.Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Davranışları, Prof. Dr. Fahrünisa CENGİZ Ingvar Ekesbo, Farm animal behavior: characteristics for assessment of health and welfare, Wallingford, Oxfordshire, UK, 2011. D.S. Miss, The encyclopedia of applied animal behavior and welfare, Wallingford, 2008. David McFarland, Adictionary of aniamal behavior, Oxford, 2006.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarında çeşitli hayvan davranışları, anormal hayvan davranışları ve verim özellikleri ile ilişkisi, anormal davranışların ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeler ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan yetiştiriciliğinde davranışların yeri ve önemi
2 Koyunlarda otlama davranışı, sosyal davranışlar
3 Koyunlarda üreme davranışları, kuzularda emme davranışı
4 Sığırlarda davranış otlama davranışı, sosyal davranışlar
5 Sığırlarda üreme davranışları, buzağılarda emme davranışı
6 Atlarda beslenme davranışı, sosyal davranışlar
7 Atlarda üreme davranışı, taylarda emme davranışı VİZE SINAVI
8 Köpeklerde beslenme davranışı, sosyal davranışlar
9 Köpeklerde üreme davranışları, yavrularda emme davranışı
10 Kedilerde beslenme davranışı, sosyal davranışlar
11 Kedilerde üreme davranışı, yavrularda emme davranışı
12 Tavuklarda beslenme davranışları ve sosyal davranışlar
13 Domuzlarda beslenme davranışı, sosyal davranışlar,
14 Çiftlik hayvanlarında agresif davranışlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223098 Normal hayvan davranışlarını tariff edebilir.
2 1223114 Agresif hayvan davranışlarını tariff edebilir.
3 1223117 Anormal hayvan davranışlarını düzeltmek için müdahale edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 5
2 5 4 4 5 4 4 5
3 4 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek