Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ekonomik önem taşıyan çiftlik hayvanlarının bilimsel ve rasyonel bir şekilde yetiştirilmeleri ile ilgili genel bilgilerin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz AKDAĞ, Doç. Drt. Bülent TEKE, Doç. Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yaçımn BC Genel Zootekni, 1981 Akçapınar H, Özbeyaz C. Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri, 1999.

Dersin İçeriği

Bu ders evciltme, tür, hibridasyon, ırk, ırk karakterleri, verimler, üreme ve dölverimi, laktasyon, davranış, çevreye uyum konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvancılığın insan beslenmesinde ve ekonomide yeri, Türkiye ekonomisinde Hayvancılık 1.ppt
2 Evciltme, hayvanların evciltme zamanları ve yerleri, evciltme metotları 2.ppt
3 Türlerin oluşumu, tür, hibridasyon 3.ppt
4 Irk, ırkın karakterleri ve sınıflandırması 4.ppt
5 Eşeysel olgunluk yaşı, damızlıkta ilk kullanma ve damızlıktan çıkarılma yaşları 5.ppt
6 Eşeysel faaliyetler, sıfat metotları 6.ppt
7 Gebelik, doğum ve eşey karakterleri 7.ppt
8 VİZE SINAVI
9 Dölverimi ve dölverimini etkileyen faktörler 8.ppt
10 Büyüme ve büyümeyi etkileyen faktörler 9.ppt
11 Et verimi ve karkas 10.ppt
12 Lkatasyon 10.ppt
11.ppt
13 Sütün injeksiyonu ve süt verimini etkileyen faktörler 12.ppt
14 Adaptasyon, adaptasyonun fiziksel mekanizması 13.ppt
15 Adaptasyonun fizyolojik mekanizması 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292688 Çiftlik hayvanlarının evciltme sürecini bilir.
2 1292689 Tür, ırk ve hibridasyonu tanımlayabilir.
3 1292690 Verim özelliklerini bilir.
4 1292691 Üreme ve dölverimi özelliklerini bilir.
5 1292692 Lasktasyon ve laktasyonu etkileyen faktörleri bilir.
6 1292693 Çevreye uyum mekanizmalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70595 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Zootekni alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2 70596 Zootekni biliminin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3 70597 Zootekni alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70598 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
5 70599 Zootekni alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
6 70600 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 70601 Zootekni alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 3 4 4 3
3 4 4 5 4 4 4 4
4 5 4 5 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek